Erityisopetus

Erityisopettaja on lukiossa kaikkien opiskelijoiden apuna oppimisen ja opiskelun pulmatilanteissa. Ensisijaisesti erityisopettaja antaa pedagogista tukea ja ohjausta niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat tukea oppimisvaikeuksien vuoksi. Painopiste on opiskelijan oppimaan oppimisen taitojen kehittämisessä ja itsetunnon tukemisessa oppijana.

 

Erityisopettaja

 • antaa opiskelijoille lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin sekä muihin oppimisvaikeuksiin liittyvää yksilöllistä opastusta ja ohjausta
 • auttaa opiskelutekniikoiden harjoittelemisessa ja hiomisessa
 • opastaa työskentelytaidoissa (mm. opiskelun aikatauluttaminen, keskittyminen, lukeminen, kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen)
 • auttaa opiskelijan oman oppimistyylin löytämisessä ja sen hyödyntämisessä oppimisprosessissa
 • tukee ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisessa
 • auttaa mahdollisten apuvälineiden löytämisessä
 • tukee opiskelumotivaatioon liittyvissä asioissa
 • toimii koulun opiskelijahuoltoryhmän jäsenenä
 • tekee testauksia mahdollisen oppimisvaikeuden selvittämiseksi
 • laatii lukilausuntoja niitä tarvitseville ennen ylioppilaskirjoituksia
 • neuvoo erityisjärjestelyiden hakemisessa ylioppilaskirjoituksia varten
 • pitää soveltaviin opintoihin kuuluvan Opin-kurssin (OP5), jossa keskitytään mm. opiskelijoiden oman oppimistyylin ja vahvuuksien löytämiseen, oppimaan oppimisen taitojen harjoitteluun ja itsetunnon vahvistamiseen sekä lukemisen ja kirjoittamisen tekniikoihin ja harjoituksiin.

 

Lukiseula

Joka syksy erityisopettaja teettää kaikille ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille lukiseulan, jonka avulla pyritään selvittämään mahdollisia lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia. Erityisopettaja tarkastelee lukiseulan tuloksia yhdessä ryhmänohjaajien ja opinto-ohjaajien kanssa.

Seulonta voi antaa viitteitä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksista, jotka on syytä tutkia tarkemmin yksilötestillä. Erityisopettaja kutsuu lukiseulan perusteella opiskelijat vapaaehtoiseen yksilötestiin.

Mikäli lukivaikeus, muu oppimisvaikeus tai opiskeluun vaikuttava vamma tai sairaus on tiedossa jo lukioon tultaessa, on siitä hyvä olla yhteydessä erityisopettajaan.

Erityistä tukea tarvitsevalle nuorelle laaditaan erityisen tuen suunnitelma, jossa määritellään myös ylioppilaskirjoituksissa mahdollisesti toteutettavat erityisjärjestelyt.

 

Kuulovamman, lukihäiriön, sairauden, vamman ja vieraskielisyyden huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa

Ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuilla voit tutustua erityisjärjestelyiden hakemiseen ja lukea, millä tavoin lukivaikeus, erilaiset sairaudet ja vammat sekä vieraskielisyys voidaan ottaa huomioon kokeiden arvostelussa. Lisätietoja saat erityisopettajalta.

www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/yleiset-maaraykset-ja-ohjeet

 

Yhteystiedot

Jaana Mattila
erityisopettaja
050 381 0422

Erityisopettajan työhuone sijaitsee koulun toisessa kerroksessa, kansliakäytävällä.

Vastaanottoajat ovat pääsääntöisesti tiistaisin klo 13-14 ja torstaisin klo 11-13. Vastaanottoaikojen ulkopuolella tapaamisajan voi varata joko puhelimitse, sähköpostitse tai Wilman kautta.

 

Hyödyllisiä linkkejä

www.celia.fi
Kauno- ja tietokirjallisuutta ja oppikirjoja ääni-, piste- ja elektronisina kirjoina kaikille, joille tavallisen painetun kirjan lukeminen on vaikeaa.

www.erilaistenoppijoidenliitto.fi
Valtakunnallinen lukijärjestö. Tarjoaa tukea, apua, neuvontaa ja koulutusta oppimisvaikeuksiin liittyen.

www.lukihero.fi
Helsingin seudun erilaiset oppijat ry. Tarjoaa mm. abikursseja kieliin ja matematiikkaan!

www.lukihairio.fi
Tietoa lukivaikeuksista.

www.edu.fi/etalukio
Verkko-opiskelumateriaalia.

www.yle.fi/abitreenit
Kertaa lukion kursseilla käsiteltyjä asioita kuuntelemalla, katselemalla, tekemällä tehtäviä.

www02.oph.fi/etalukio/opinto-ohjaus/op2/opiskeluohjeita.html
Opiskeluohjeita eri oppiaineisiin.

www.hameenkesayliopisto.fi
Tarjoaa mm. preppaus- ja abikursseja kieliin ja matematiikkaan.

 

 

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0