Oppimisen tukimuodot Riihimäen lukiossa

Riihimäen lukiossa on jokaisella opintoryhmällä oma ryhmänohjaajansa (RO), joka pitää viikoittain ryhmälleen ryhmänohjaustuokion (ROT).

Lukiossa järjestetään kaikille opiskelijoille opinto-ohjausta. Tukiopetusta on myös mahdollista saada. Opiskelijaa kannustetaan hakeutumaan
tukiopetukseen oma-aloitteisesti vaikeuksien ilmennyttyä.

Erityisopettajan palvelut opiskelijoiden oppimisen ja opiskelun tukemiseksi on tarkoitettu kaikille opiskelijoille.

Erityisopettaja järjestää syksyisin kaikille ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille lukiseulan, jonka avulla kartoitetaan mahdollisia lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia.

Kuraattorin puoleen voit kääntyä mieltäsi askarruttavissa asioissa, esimerkiksi henkilökohtaisissa asioissa tai opiskeluun tai elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa.

Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi opiskeluun liittyvän stressin, oppimisen pulmien, masennuksen, ahdistuneisuuden tai yleisen pahan olon tunteiden ja erilaisten kriisitilanteiden johdosta.

Etsivä nuorisotyö lukiolla


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 13 Kyllä 2 Ei 13