Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon psykologi on tavattavissa 2-3 päivänä viikossa ja vastaava kuraattori viitenä päivänä. Opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitaja on viitenä päivänä viikossa ja lääkäri kolmena päivänä kuukaudessa. Lisäksi psykiatrinen sairaanhoitaja on tavattavissa 2-3 päivänä viikossa.

Riihimäen lukion yhteisöllistä opiskeluhuoltoa suunnittelee ja kehittää lukion opiskeluhuoltoryhmä: apulaisrehtori, rehtori, opinto-ohjaajat, erityisopettaja, vastaava kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, opiskelijakunnan hallituksen toiminnasta vastaava opettaja, tutortoiminnasta vastaava opettaja, huoltajien edustajat, opiskelijoiden edustajat ja etsivän nuorisotyön edustajat. Tarvittaessa kutsutaan asiantuntijoita.

Ryhmän keskeinen toimintatapa on keskustelu, jossa tarkastellaan yleisellä tasolla ajankohtaisia ja huolta herättäviä asioita. Suunnitellaan toimintaa, jota ryhmään kuuluvat omalta osaltaan koulun muissa tiimeissä tai yhteyksissä vievät eteenpäin. Opiskelijoiden näkökulmat ja käsitykset otetaan huomioon niin keskusteluissa kuin erilaisten kyselyiden tulosten kautta. Esille tulleita asioita otetaan käsittelyyn myös opettajainkokouksissa ja kaikkia koskevista asioita tiedotetaan viikkotiedotteessa. Näissä eri yhteyksissä käytävän avoimen keskustelun kautta vahvistetaan yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemusta.

Ryhmän yhteen liitetyt kädet.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0