Tietotekniikka

Tervetuloa Riihimäen lukion tietotekniikan opetuksen www-sivuille!

Näillä sivuilla kerrotaan tietotekniikan kursseista, joita Riihimäen lukiossa järjestetään.

Lukio-opinnoissa tarvitaan tietotekniikan taitoja!

 

ATK-PEREHDYTYS (1. vsk, sisältyy OP1-kurssiin)

ATK-perehdytyksen tunneilla tutustutaan lukion laitteisiin, opinnoissa ja sähköisissä kokeissa tarvittaviin ohjelmiin ja verkkopalveluihin. Atk-perehdytyksessä käytetään omia kannettavia tietokoneita.

Harjoituksia eri aihepiireistä: esim. tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka, O365-pilvipalvelu, ItsLearning-oppimisympäristö ja digitaalisen kokeen suorittaminen omalla kannettavalla tietokoneella Abitti-koejärjestelmän avulla.


TIETOTEKNIIKAN KURSSIT

Riihimäen lukiossa opiskelijoille on tarjolla seuraavat tietotekniikan kurssit:

 • AT1  Tietotekniikan käyttötaito  (kurssi tarjolla joka vuosi)
 • AT2  Matematiikan työvälineet (kurssi tarjolla joka vuosi)
 • AT3  Työpajakurssi (kurssi tarjolla joka kolmas vuosi)
 • AT4  Ohjelmointikurssi  (kurssi tarjolla joka kolmas vuosi)
 • AT5  Tietokoneen ajokortti(kurssi tarjolla joka kolmas vuosi)

Lukioon tullessaan opiskelijan tulisi hallita perusteet seuraavista:

 • tekstinkäsittely (Word tai Writer)
 • taulukkolaskenta (Excel tai Calc)
 • esitysgrafiikka (Powerpoint tai Impress)
 • netiketti, tiedonhaku, sosiaalisessa mediassa toimiminen ja vaikuttaminen, tietoturva, tekijänoikeudet
 • Fronter-oppimisympäristön peruskäyttö (osaat esim. palauttaa työn opettajalle Fronterin kautta)

 

Peruskurssit AT1 ja AT2 

Näitä kursseja suositellaan kaikille lukio-opiskelijoille. 

Jos/kun tarvitset kertausta tai harjoitusta tietotekniikan perusteissa, tule AT1-kurssille. 

AT2-kurssin avulla saat hyvät valmiudet matematiikan opinnoissa tarvittavien ohjelmien käyttämiseen. Huom: matematiikan oppitunneilla ei ohjelmien käyttöä ehditä kovinkaan laajasti harjoittelemaan, ohjelmistojen harjoittelu jää pääasiassa opiskeijan oman, itsenäisen harjoittelun varaan. AT2-kurssilla pääset ohjatusti harjoittelemaan ja kokeilemaan tarvittavien ohjelmien käyttöä.

 

AT1  Tietotekniikan käyttötaito (1. vsk)

Kurssi antaa hyvät valmiudet lukiossa tarvittaviin tietotekniikan perustaitoihin.

 • Tekstinkäsittelyä, taulukkolaskentaa, esitysgrafiikkaa ja O365-pilvipalveluiden käyttöä
  (MS Office ja O365).  Harjoituksia eri ohjelmia käyttäen.
 • LibreOffice, vapaan ja avoimen lähdekoodin toimisto-ohjelmiston peruskäyttö: Writer (tekstinkäsittely), Calc (taulukkolaskenta), Impress (esitysgrafiikka), Draw (piirrokset ja kaaviot).
 • Fronter-oppimisympäristössä toimiminen (kurssin materiaalit Fronterissa, töiden palautus Fronteriin ym.)
 • Windows: laitteen ja tiedon hallintaa
 • Sähköpostin käyttö, liitetiedostot jne.
 • Tiedon haku Internetistä
 • Abitti, ylioppilastutkintolautakunnan kurssikoejärjestelmä

Numeroarviointi.

 

AT2  Matematiikan työvälineet  (1. – 2. vsk)

AT2-kurssi on tarkoitettu kaikille opiskelijoille, sekä lyhyen että pitkän matematiikan lukijoille. Kurssilla harjoitellaan matematiikan opiskelussa tarvittavien tietokoneohjelmistojen käyttöä. Näitä tietoja ja taitoja tarvitset matematiikan oppitunneilla, matematiikan digitaalisessa kurssikokeessa ja sähköisessä ylioppilaskokeessa.

Kurssilla käytettävät ohjelmat: Geogebra, TI-CAS (symbolisen laskennan ohjelmisto) ja  taulukkolaskentaohjelmistot (Excel ja Calc).

Kurssin alussa annetaan ohjeet kurssilla tarvittavien ohjelmien asentamiseen.
>> Tietoa digitaalisen yo-kokeen ohjelmista: https://digabi.fi/tekniikka/ohjelmistot/

Ei itsenäistä suoritusta. Numeroarviointi.

 

AT3  Työpajakurssi  (1. – 3. vsk)

Kurssilla syvennetään tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan, esitysgrafiikan, vektorigrafiikan ja O365-pilvipalveluiden käyttötaitoa (MS Office, LibreOffice  ja  O365). Keskitytään erityisesti Excel- taulukkolaskentaohjelman tehokkaaseen käyttämiseen.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää monipuolisesti yleisimpiä työvälineohjelmia ja toimia luontevasti sekä Fronter-oppimisympäristössä että Abitti-koejärjestelmässä.

Numeroarviointi.

 

AT4  Ohjelmointikurssi  (1.-3.vsk)

Kurssi on C++:n alkeiskurssi, jossa tutustutaan kielen perussanastoon ja kielioppiin harjoitustehtävien avulla. Kurssilla käydään läpi perusrakenteet (tulostaminen näytölle, näppäimistöltä annetun syötteen lukeminen, aritmetiikka), vakiot, muuttujat, tietotyypit, toisto, vertailu ja aliohjelmat.

Kurssin lopuksi tehdään ohjelmoinnin harjoitustyö, jossa hyödynnetään kaikkia kurssilla opiskeltuja asioita. Kurssi ei edellytä aikaisempaa ohjelmointikokemusta.

Numeroarviointi.

 

AT5  Tietokoneen ajokortti  (1.-3.vsk)

Kurssilla kerrataan ja harjoitellaan tehokkaasti tietotekniikan tärkeimpiä osa-alueita. Kurssin aikana opiskelija suorittaa tietokoneen käyttäjän A-kortin (”ajokortin”), joka koostuu seitsemästä näyttökokeesta eli moduulista. Tietokoneen ajokortti on todistus tietotekniikkaosaamisesta!

Jos läpäisee kaikki seitsemän moduulia, saa virallisen tutkintotodistuksen. Mikäli tutkinto jää kesken, saa osasuorituksista opintokortin.

Lisätietoa löytyy Internetistä osoitteesta http://www.tieke.fi/tutkinnot

Ei itsenäistä suoritusta. Numeroarviointi.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1