Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä.

ENA 1 (P) Nuori ja hänen maailmansa 1. vsk
Kurssin tavoitteena on perehdyttää lukion työtapoihin ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Aihepiirit liittyvät jokapäiväiseen elämään ja ihmissuhteisiin. Numeroarviointi.

ENA 2 (P) Viestintä ja vapaa-aika 1. vsk
Kurssilla keskitytään suulliseen kielenkäyttöön ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin. Numeroarviointi.

ENA 3 (P) Opiskelu ja työ 1. vsk
Aihepiirit liittyvät opiskeluun ja työelämään. Harjoitellaan sekä suullista että kirjallista viestintää. Numeroarviointi.

ENA 4 (P) Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 2. vsk
Aihepiirit käsittelevät yhteiskunnallisia asioita. Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Numeroarviointi .

ENA 5 (P) Kulttuuri 2. vsk
Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti . Opiskelijat lukevat englanninkielisen romaanin ja analysoivat sitä. Lisäksi kurssiin sisältyy kulttuuriin liittyviä töitä. Numeroarviointi.

ENA 6 (P) Tiede, talous ja tekniikka 2. vsk
Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Kurssilla painotetaan vaati van kieliaineksen ymmärtämistä ja hiotaan kirjallista ilmaisua. Numeroarviointi.

ENA 7 (VS) Luonto ja kestävä kehitys 2. tai 3. vsk
Kurssin keskeisenä aihepiirinä on luonto, luonnontieteet ja kestävä kehitys. Kurssi on valtakunnallinen syventävä kurssi, joten aihepiiri on myös mukana ylioppilaskirjoituksissa. Numeroarviointi.

ENA 8 (VS) Puhu ja ymmärrä paremmin 3. vsk
Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Kurssin aikana suoritetaan valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteenä. Ei itsenäistä suoritusta. Numeroarviointi.

ENA 9 (KS) Media- ja kirjoituskurssi 2. vsk
Monipuolista eri medioiden kautta tulevan englannin kielen ymmärtämistä. Erilaisten omien teksti en tuottamista. Ei itsenäistä suoritusta. Ei numeroarviointia.

ENA 10 (KS) Abin apu 3. vsk
Yo-kokeessa tarvittavien taitojen hiomista. Ei itsenäistä suoritusta. Ei numeroarviointia.

ENA 11 (KS) Kielenopiskelun aakkoset 1. vsk
Kerrataan peruskoulussa opittuja keskeisimpiä englannin kielen rakenteita ja harjoitellaan lukion kieltenopiskelutekniikkaa. Suositellaan kaikille opiskelijoille, joiden peruskoulun englannin arvosana on 7 tai alle. Ei itsenäistä suoritusta. Ei numeroarviointia.

ENA 12 (KS) Human Interest 2. vsk
Haluatko laajemman sanavaraston? Aihealueita ovat esim. yleismaailmalliset kysymykset, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. Mahdollisuus myös kerrata englannin kielen perusrakenteita ja tehdä erilaisia kirjoitusharjoituksia opiskelijoiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ei itsenäistä suoritusta. Numeroarviointi.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0