Oppiaineet ja kurssit (vanha OPS)

Oppiaine
kurssit
Valtakunnalliset kurssit Koulukohtaiset
kurssit

Pakolliset Syventävät
Äidinkieli ja kirjallisuus 3 2
Suomi toisena kielenä 6    
A-kieli, englanti
A-kieli, saksa

6
2
2
4
1
B1-kieli, ruotsi 2 2
B2-kieli, saksa, ranska  
B3-kieli, saksa, ranska, espanja, venäjä  
Ulkomailla suoritettu kielikurssi 1
Matematiikka 
lyhyt oppimäärä 2 2
pitkä oppimäärä 10  3 3
Ympäristö- ja luonnontieteet 
Biologia 3 3
Maantieto 3
Fysiikka 7
Kemia
Tietotekniikka 5
Humanistiset aineet 
Uskonto
Elämänkatsomustieto
Filosofia 3
Psykologia 1
Historia 4 2 2
Yhteiskuntaoppi 2 2 1
Taito- ja taideaineet
Musiikki 1-2 3 4
Kuvataide 1-2 3 5
Liikunta 3 8
Terveystieto 2 2
Muut
Opinto-ohjaus 1
Ilmaisutaito    
Projektikurssi 1
Kuorotoiminta     5
Soitinopetus ja yhtyemusiikki     5
Urheiluvalmennus     12
Yhteensä vähintään  47-51 (pakolliset)  10 (syventävät)   
Kaikki kurssit yhteensä koko lukioaikana vähintään 75

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 7 Ei 31 Kyllä 7 Ei 31