UE1 (P) Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä 1. vsk
Kurssilla pohditaan uskontoa ilmiönä sekä tutkitaan kolmea Lähi-idässä syntynyttä uskontoa. Vastauksia etsitään muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mitä on uskonto, miten sitä tutkitaan ja miltä maailman uskontotilanne näyttää? Kurssilla käydään lävitse kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin yhteisiä juuria, sekä juutalaista ja islamilaista uskontoa ajankohtaisine kysymyksineen. Vierailuja ja vierailijoita mahdollisuuksien mukaan. Kurssi suoritetaan ensimmäisen vuosikurssin aikana ja ennen muita uskonnon kursseja. Numeroarviointi.

UE2 (P) Maailmanlaajuinen kristinusko 2. vsk

Kurssi pureutuu kristinuskon juuriin ja nykytilaan. Tarkastelun kohteena on kristinuskon synty, erilaiset kristilliset perinteet, kuten ortodoksinen, katolinen, protestanttinen ja helluntailais-karismaattinen perinne sekä kristinuskon tila eri puolilla maailmaa. Kurssilla käsitellään myös kristinuskon ajankohtaisia kysymyksiä. Vierailuja ja vierailijoita mahdollisuuksien mukaan. Numeroarviointi.

UE3 (VS) Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä 1.-2. vsk
Kurssin tarkastelun kohteena on Intian, Kiinan ja Japanin uskonnot, alkuperäiskansojen uskonnot sekä uudet uskonnolliset liikkeet. Kurssilla tarkastellaan uskontojen vaikutusta niin niiden syntyseuduilla kuin länsimaissa. Kurssin tavoite on myös kehittää työelämävalmiuksia, kuten uskontojen tuntemuksen merkitystä erilaisissa työelämäyhteyksissä. Vierailuja ja vierailijoita mahdollisuuksien mukaan. Numeroarviointi.

UE4 (VS) Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa 2. vsk
Kurssilla perehdytään Suomen nykyiseen uskontotilanteeseen ja siihen, miten suomalaiset ovat aikaisemmin uskoneet. Kurssilla tutustutaan muun muassa erilaisiin suomalaisiin uskonnollisiin yhteisöihin, uskonnon vaikutukseen Suomessa eri aikoina ja erilaisiin suomalaisiin uskonnollisiin perinteisiin. Kurssilla toteutetaan vapaaehtoisprojekti tai perehdytään jonkin uskonnollisen yhteisön toimintaan (opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan). Vierailuja ja vierailijoita mahdollisuuksien mukaan. Numeroarviointi.

UE5 (VS) Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa 3. vsk
Kurssilla tutustutaan tieteelliseen uskonnolliseen tutkimukseen, uskonnon rooliin taiteessa, uskonnon symboliikkaan sekä kristinuskon ja muinaissuomalaisen uskonnon vaikutukseen suomalaisessa kulttuuriperinnössä. Kurssilla käsitellään laajasti uskonnon esiintymistä erilaisissa taidemuodoissa, kuten arkkitehtuurissa tai populaarikulttuurissa. Numeroarviointi.

UE6 (VS) Uskonnot ja media 1.- 2.vsk
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu uskontojen näkyvyyteen mediassa, median ja uskonnon suhteisiin ja että opiskelija osaa arvioida kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota ja sen lähteitä. Opiskelija osallistuu uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamiseen tai laatii media-analyysin. Kurssi pyritään toteuttamaan projektityöskentelynä. Numeroarviointi.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0