ATK-perehdytys 1. vsk, sisältyy OPO-kurssiin

ATK-perehdytyksen tunneilla tutustutaan lukion laitteisiin, opinnoissa ja sähköisissä kokeissa tarvittaviin ohjelmiin ja verkkopalveluihin. Atk-perehdytyksessä käytetään omia kannettavia tietokoneita. Harjoituksia eri aihepiireistä: esim. tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka, O365-pilvipalvelu, Fronter-oppimisympäristö ja digitaalisen kokeen suorittaminen omalla kannettavalla tietokoneella Abitti-koejärjestelmän avulla.

Lukioon tullessaan opiskelijan olisi hyvä hallita perusteet seuraavista:

 • tekstinkäsittely (Word tai Writer)
 • taulukkolaskenta (Excel tai Calc)
 • esitysgrafiikka (PowerPoint tai Impress)
 • netiketti, tiedonhaku, sosiaalisessa mediassa toimiminen ja vaikuttaminen, tietoturva, tekijänoikeudet
 • Fronter-oppimisympäristön peruskäyttö (osaat esim. palauttaa työn opettajalle Fronterin kautta)

Mikäli edellä mainituissa taidoissa on puutteita, kannattaa opiskelijan valita AT1 -kurssi.  AT1-kurssia suositellaan kaikille lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille.

 

Tietotekniikan kurssit

Riihimäen lukiossa opiskelijoille on tarjolla seuraavat tietotekniikan kurssit:

 • AT1 Tietotekniikan käyttötaito (kurssi tarjolla joka vuosi)
 • AT2 Tietokoneohjelmistot matematiikan opiskelussa (”Matematiikan työvälineet”-kurssi, tarjolla joka vuosi)
 • AT3 Työpajakurssi (kurssi tarjolla joka kolmas vuosi)
 • AT4 Ohjelmointikurssi (kurssi tarjolla joka kolmas vuosi)
 • AT5 Tietokoneen ajokortti (kurssi tarjolla joka kolmas vuosi)

 

AT1 (KS) Tietotekniikan käyttötaito 1. vsk
Kurssi antaa hyvät valmiudet lukiossa tarvittaviin tietotekniikan perustaitoihin.

 • Tekstinkäsittelyä, taulukkolaskentaa, esitysgrafiikkaa ja O365-pilvipalveluiden käyttöä (MS Office ja O365). Harjoituksia eri ohjelmia käyttäen.
 • LibreOffice, vapaan ja avoimen lähdekoodin toimisto-ohjelmiston peruskäyttö: Writer (tekstinkäsittely), Calc (taulukkolaskenta), Impress (esitysgrafiikka), Draw (piirrokset ja kaaviot).
 • Fronter-oppimisympäristössä toimiminen (kurssin materiaalit Fronterissa, töiden palautus Fronteriin ym.)
 • Windows: laitteen ja tiedon hallintaa
 • Sähköpostin käyttö, liitetiedostot jne.
 • Tiedon haku Internetistä
 • Abitti, ylioppilastutkintolautakunnan kurssikoejärjestelmä

Numeroarviointi.

 

AT2 (KS) Tietokoneohjelmistot matematiikan opiskelussa 1. – 2. vsk (”Matematiikan työvälineet”-kurssi)
AT2-kurssi on tarkoitettu kaikille opiskelijoille, sekä lyhyen että pitkän matematiikan lukijoille. Kurssilla harjoitellaan matematiikan opiskelussa tarvittavien tietokoneohjelmistojen käyttöä. Näitä tietoja ja taitoja tarvitset matematiikan oppitunneilla, matematiikan digitaalisessa kurssikokeessa ja sähköisessä ylioppilaskokeessa. Kurssilla käytettävät ohjelmat: Geogebra, TI-CAS (symbolisen laskennan ohjelmisto) ja taulukkolaskentaohjelmistot (Excel ja Calc).
>> Tietoa digitaalisen yo-kokeen ohjelmista ylioppilaslautakunnan www-sivuilta
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/digitaalinen-ylioppilastutkinto
Numeroarviointi.

 

AT3 (KS) Työpajakurssi 1. – 3. vsk
Lv 2020-2021

Kurssilla syvennetään tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan, esitysgrafiikan, vektorigrafiikan ja O365-pilvipalveluiden käyttötaitoa (MS Office, LibreOffice ja O365). Keskitytään erityisesti Excel- taulukkolaskentaohjelman tehokkaaseen käyttämiseen. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää monipuolisesti yleisimpiä työvälineohjelmia ja toimia luontevasti sekä Fronter-oppimisympäristössä että Abitti-koejärjestelmässä.
Numeroarviointi.


AT4 (KS) Ohjelmointikurssi 1.-3.vsk
Lv 2019-2020

Kurssi on C++:n alkeiskurssi, jossa tutustutaan kielen perussanastoon ja kielioppiin harjoitustehtävien avulla. Kurssilla käydään läpi perusrakenteet (tulostaminen näytölle, näppäimistöltä annetun syötteen lukeminen, aritmetiikka), vakiot, muuttujat,tietotyypit, toisto, vertailu ja aliohjelmat.Kurssin lopuksi tehdään ohjelmoinnin harjoitustyö, jossa hyödynnetään kaikkia kurssilla opiskeltuja asioita. Kurssi ei edellytä aikaisempaa ohjelmointikokemusta.
Numeroarviointi.

 

AT5 (KS) Tietokoneen ajokortti 1.-3.vsk
Lv 2018-2019

Kurssilla kerrataan ja harjoitellaan tehokkaasti tietotekniikan tärkeimpiä osa-alueita. Kurssin aikana opiskelija suorittaa tietokoneen käyttäjän A-kortin (”ajokortin”), joka koostuu seitsemästä näyttökokeesta eli moduulista. Tietokoneen ajokortti on todistus tietotekniikkaosaamisesta.  Jos läpäisee kaikki seitsemän moduulia, saa virallisen tutkintotodistuksen. Mikäli tutkinto jää kesken, saa osasuorituksista opintokortin.
>> Lisätietoa https://www.tieke.fi/display/Akortti/A-kortti.
Numeroarviointi.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0