TO 1 Monitieteinen ajattelu

TO11 Mielenmaisema 1.-3. vsk
Psykologian ja kuvataiteen kurssi, jossa opiskelija valitsee itselleen soveltuvan tekniikan (esim. maalaus, valokuvaus, videotaide), jolla hän käsittelee minäkuvaa, havaintopsykologiaa, värejä itseilmaisun menetelmänä sekä tunteiden tunnistamista ja kuvaamista. Kurssiin sisältyy tutustuminen teeman mukaiseen kulttuurikohteeseen. Tarjotaan 1.-3. vuosikurssin opiskelijoille, joilla on PS1 ja KU1 kurssit suoritettuna.

TO 12 Fysiikan ja kemian työkurssi 2. ja 3. vsk.

Kurssilla tehdään fysiikan ja kemian kokeellisia töitä ja niihin liittyviä raportteja ja työselostuksia. Tutustutaan joihinkin lähiseudun yrityksiin ja teollisuuslaitoksiin sekä fysiikkaan ja kemiaan liittyviin ammatteihin. Kurssin sisältö sovitaan yhdessä osallistujien kanssa.Ei itsenäistä suoritusta. Suoritusmerkintä

TO13 Tähtitiede 1.-2. vsk.
Kurssilla tutustutaan tähtitieteeseen harrastuksena. Tavoitteena on oppia perusasioita omasta aurinkokunnastamme, tähtikuvioista, galakseista, avaruuden tutkimisesta sekä kehittää ajattelun taitoja oppiainerajat ylittävästi (fysiikka ja maantiede).  Kurssilla havainnoidaan tähtitaivasta, kuunnellaan luentoja ja tehdään vierailuja.  Suoritusmerkintä.

TO2 Tutkiva työskentely teknologialla

TO22 Elokuvaprojekti 2.-3.vsk
Kuvataiteen ja äidinkielen kurssi, jossa tutustutaan elokuvan perinteeseen ja genreihin (dokumentti-, kauhu-, mainos- ja mykkäelokuva). Kurssilla tehdään kuvakäsikirjoitus ja suunnitellaan ja toteutetaan pienryhmissä elokuva jostakin teemasta. Elokuvia esitetään erikseen järjestettävässä vuotuisessa, avoimessa elokuvakatselmuksessa. Suoritusmerkintä.

TO3 Osaaminen arjessa

TO31 Hyvää matkaa
Kurssilla tehdään ulkomaanmatka, joka voidaan toteuttaa yhdessä yhden tai useamman muun oppiaineen kanssa. Kurssi on suunnattu ensisijaisesti kohdekieltä (saksa, ranska, venäjä, espanja) opiskeleville toisen vuosikurssin opiskelijoille. Kohdekielet vuorottelevat lukuvuosittain. Kurssin tarkoituksena on vahvistaa ja harjoittaa kohdekielen käyttöä arjessa sekä tutustua kulttuuriin paian päällä. Kurssisuorituksen saaminen edellyttää
osallistumista sovittuihin kursiin kuuluviin tehtäviin. Kurssi on omakustanteinen. Suoritusmerkintä.

TO32 Käytännön taidot
TO32-merkinnän saa lukioaikana hankitusta osaamisesta ja aktiivisesta toiminnasta, johon liittyy ohjauksellinen elementti. Esimerkkejä tällaisesta ovat toiminta MLL:ssä, partiossa tai urheilun lajiliittojen kouluttamana ohjaajana/kouluttajana.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0