TA1 (VS) Monitaiteellinen musiikkiprojekti 2.-3. vsk
Monitaiteellinen produktio, jonka aikana opiskelija suunnittelee ja toteuttaa taiteelliseen ilmaisuun liittyvän kokonaisuuden. Kurssilla tutkitaan ajalle tyypillisiä ilmiötä, kuvaa ja ääntä sekä henkilökohtaisia teemoja, joiden pohjalta tehdään kuvataidetta ja musiikkia yhdistävä teos. Kurssilla hyödynnetään oma tekemää kuvamateriaalia, kuvankäsittelyä, kuvan ja musiikin editointia. Sisällön tuottamisessa sovelletaan aiempaa kuvataiteen ja musiikin osaamista, kulttuurintuntemusta tai ajankohtaisia ilmiöitä. Oppimisprosessin aikana opiskelija arvioi työskentelyään ja oppimistaan. Teos taltioidaan ja esitetään erikseen sovitussa tilanteessa tai mediassa

TA2 (VS) Nykytaiteen keinoin 1.-3.vsk

Kurssilla keskitytään nykytaiteen ilmiöihin ja tehdään taiteellinen teos, performanssi tai jokin muu nykytaiteen sovellus. Opiskelija syventää omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin nykytaiteelle ominaisin keinoin. Opiskelijat tutkivat kulttuurisia ilmiöitä sekä nykytaiteen yhteiskunnallista merkitystä eri taiteenalojen ilmaisun keinoja käyttämällä ja soveltamalla. Oppimisprosessin aikana opiskelija arvioi työskentelyään ja oppimistaan. Esitykset taltioidaan ja mahdollisesti esitetään koulun juhlissa tai julkaistaan jossakin aiheeseen soveltuvassa mediassa tai ympäristössä. KU1 ja KU2 suoritettuina ennen kurssille osallistumista. Suoritusmerkintä.

TA3 (VS) Taidetta kaikilla aisteilla 2.-3 .vsk
Tehdään ajankohtaisen teeman mukainen kuvataiteen, liikunnan ja musiikin yhteinen esitys/produktio. Kurssilla suunnitellaan koreografi a, hyödynnetään tanssia tai muuta liikekerrontaa, musiikin tekemistä ja editointia sekä näiden yhteensovittamista. Lavasteet ja asut suunnitellaan teokseen sopiviksi. Lavastustekniikassa hyödynnetään multimediaalisia taitoja; videokerrontaa, oma tekemää kuvamateriaalia ja kuvankäsittelyä. Oppimisprosessin
aikana opiskelija arvioi työskentelyään ja oppimistaan. Teos esitetään lukion juhlassa


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0