SUOMI TOISENA KIELENÄ

S21 (P) Tekstit ja vuorovaikutus 1. vsk
Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja vuorovaikutusta syvenee. Opiskelija harjaantuu erittelevään luku- ja kirjoitustaitoon. Numeroarviointi.

S22 (P)Kieli, kulttuuri ja identiteetti 1. vsk

Opiskelijan käsitys suomen kielen rakenteesta, kielen vaihtelusta ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Numeroarviointi.

S23 (P) Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa 2. vsk
Opiskelija harjaantuu lukemaan fi ktiivisiä tekstejä. Kielen kuvallisuus. Kurssin keskeiset työtavat ovat lukeminen, kirjoittaminen ja keskusteleminen. Numeroarviointi.

S24 (P) Tekstit ja vaikuttaminen 2. vsk
Argumentoinnin keinojen opiskeleminen ja harjoittelu. Sananvapauteen ja tekijänoikeuksiin perehtyminen. Numeroarviointi.

S25 (P) Teksti ja konteksti 3. vsk
Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä eri konteksteissa ja erittelemään tekstin tyyliä. Opiskelija oppii valmistelemaan oman esityksen yksin tai ryhmässä. Numeroarviointi.

S26 (P) Nykykulttuuri ja kertomukset 3.vsk
Opiskelija oppii tarkastelemaan suomalaista nykykulttuuria. Opiskelija perehtyy kertomuksiin mediassa, elokuvissa ja tv-sarjoissa.Numeroarviointi.

S27(VS) Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen 2.-3. vsk
Opiskelija syventää puhe- ja keskustelutaitojaan. Numeroarviointi.

S28 (VS) Kirjoittamistaitojen syventäminen 3. vsk
Opiskelija syventää taitojaan oman tekstinsä luomisessa ja kykenee keskustellen käsittelemään ajankohtaisia asioita. Kurssin keskeiset työtavat puhuminen, keskusteleminen, median
hyödyntäminen. Numeroarviointi.

S29 (VS) Lukutaitojen syventäminen 3. vsk
Opiskelija vahvistaa taitojaan lukea analyyttisesti, kriittisesti ja luovasti erilaisia tekstejä ja oppii keskustelemaan lukemastaan. Numeroarviointi.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0