SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS

ÄI1 (P) Tekstit ja vuorovaikutus 1. vsk
Tekstikokonaisuus, tekstilajit, mediatekstit, aineistokirjoittaminen, referointi, kertomakirjallisuuden käsitteet, ryhmäviestintätaidot. Numeroarviointi.

ÄI2 (P) Kieli, kulttuuri ja identiteetti 1.vsk
Kieliopit, kirjakielen normit, kielen merkitys identiteetille, suomen kielen ominaispiirteet, kirjoittaminen prosessina, tekstiä kehittävän palautteen antaminen ja sen hyödyntäminen omassa työskentelyssä. Numeroarviointi.

ÄI3 (P) Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa 1.vsk
Kaunokirjallisten tekstien erittelyä ja tulkintaa. Kaunokirjallisuuden pohjalta kirjoittaminen, keskusteleminen, yhdessä analysointi, teatterissa käynti tai elokuvavierailu. Numeroarviointi.

ÄI4 (P) Tekstit ja vaikuttaminen 2.vsk
Vaikuttavat tekstit, argumentointi, sananvapaus, lähdekritiikki, tekijänoikeudet, mediakritiikki.Medialukutaidon syventäminen, analysoinnin taitojen kehittäminen.Tekstianalyysi, väittelyt. Numeroarviointi.

ÄI5 (P) Teksti ja konteksti 2.vsk
Tyyli, maailmankirjallisuus ja suomalainen kirjallisuus. Kulttuurikontekstin hahmottaminen. Kirjallisuusaiheinen kirjoittaminen ja puhuminen, teatteri tai elokuva. Numeroarviointi.

ÄI6 (P) Nykykulttuuri ja kertomukset 3.vsk
Ajankohtaiset tekstit ja ilmiöt, vuorovaikutusetiikka, verkkokeskustelu. Syvennetään kielen ja tekstien merkityksen tajuamista, nykykulttuurin ilmiöihin tutustuminen, vuorovaikutustaitojen
syventämien Keskusteleminen, kirjallisuusaiheinen kirjoittaminen ja puhuminen, teatteri tai elokuva. Numeroarviointi.

ÄI7 (VS) Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen
1.-3.vsk
Vuorovaikutustilanteiden ominaispiirteet, puheviestinnän kulttuuriset piirteet.Syvennetään keskustelu- ja puhetaitoja, opitaan arvioimaan vuorovaikutustilanteita.Esiintymis- ja ryhmäviestintätaitojen
harjoittelu. Numeroarviointi.

ÄI8 (VS) Kirjoittamistaitojen syventäminen 3 vsk.
Kirjoitusprosessi, laadukkaan tekstin piirteiden tunnistaminen. Aineistopohjainen kirjoittaminen, ajankohtaisiin kulttuuri- ja yhteiskunnallisiin aiheisiin perehtyminen. Lukeminen, kirjoittaminen,
keskusteleminen. Numeroarviointi.

ÄI9 (VS) Lukutaitojen syventäminen 3.vsk
Erilaisten tekstien ja tekstikokonaisuuksien lukeminen. Harjoitellaan kriittistä lukutaitoa ja syvennetään tekstianalyysitaitoja.Kirjoittaminen, keskusteleminen.Numeroarviointi.

ÄI10 (KS) Mediakurssi 2.-3.vsk
Tutustutaan median maailmaan laajasti, tuotetaan mediatekstejä.Vierailut,omien tekstien tuottaminen, omien tekstien julkaiseminen.Suoritusmerkintä.

ÄI11 (KS) Luova kirjoittaminen 2.vsk
Erilaisten tekstien tuottaminen, luovan kirjoittamisen harjoittelu. Tavoitteet: kirjoittamisen monipuolisuus, luova kirjoittaminen, laajennetaan kirjoittamisen taitoja, laaja kirjoitustyö Kirjoittaminen, yhteiskirjoittaminen, muiden tekstien kommentointi. Suoritusmerkintä.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0