Suoritusjärjestys: Kurssit GE 1 – GE 3 tulee olla mielellään käytyinä ennen GE 4 -kurssia.

GE1 (P) Maailma muutoksessa 1. vsk
Luonnon ja ihmisen aiheuttamat riskit eri puolilla maapalloa. Riskien vähentäminen, niihin varautuminen ja myönteinen kehitys maailman eri alueilla. Paikannimistön harjoittelu. Numeroarviointi.

GE2 (VS) Sininen planeetta 1. vsk

Maa planeettana: maapallon rakenne, pinnanmuotojen muuttuminen, ilma- ja vesikehän ilmiöt sekä ilmasto ja kasvillisuus eri puolilla maailmaa. Numeroarviointi.

GE3 (VS) Yhteinen maailma 2. vsk
Maa ihmisten kotina: maapallon väestö ja asutus, erilaiset kulttuurit, muuttoliikkeet ja kaupungistuminen, luonnonvarojen käyttö, liikenne ja matkailu. Numeroarviointi.

GE4 (VS) Geomedia 2. vsk
Kehitys maailman eri alueilla, aluesuunnittelu ja geomedia (esimerkiksi erilaiset internetin karttaohjelmat). Opiskelija tekee kurssilla joko tutkielman jostakin alueesta (esimerkiksi kunnasta, osavaltiosta tai valtiosta) tai projektin johonkin kehityskysymykseen liittyen. Projektin voi tehdä yksin, parin kanssa tai pienessä ryhmässä. Projekti voi liittyä johonkin globaaliin teemaan (esimerkiksi köyhyys tai lasten oikeudet) tai esimerkiksi jonkin
asian kehittämiseen omassa kunnassa. Numeroarviointi.

GE5 (KS) Kartta- ja paikkatietokurssi 2. – 3. vsk
Karttatyypit, karttatulkinta, paikkatiedon ja paikkatietojärjestelmän (GIS) perusteet. Kaukokartoitus, satelliittipaikannusjärjestelmät, paikkatietoanalyysit ja paikkatietoon liittyvät sovellukset. Tarjotaan parittomina lukuvuosina eli esimerkiksi 2019–2020. Numeroarviointi.

GE6 (KS) Kehitysmaantiede 2. – 3. vsk

Kehityksen haasteet ja mahdollisuudet eri puolilla maailmaa, erilaisiin kehittyviin maihin tutustuminen, alkuperäiskansat, ajankohtaiset konfl iktit ja kehitysyhteistyö. Tarjotaan parillisina lukuvuosina eli esimerkiksi 2018–2019. Suoritusmerkintä.

GE7 (KS) Abikurssi 3. vsk
Kerrataan maantieteen kurssien keskeiset sisällöt ja harjoitellaan ylioppilaskirjoituksiin. Suoritusmerkintä.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0