ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Syventäville tai soveltaville kursseille osallistuminen edellyttää pakollisten kurssien suorittamista. Syventävien ja soveltavien kurssien suoritusjärjestys on vapaa. Kurssit ÄI1 – ÄI9 ei itsenäistä suoritusta, numeroarviointi. Kurssit  ÄI 10 – ÄI12 ei itsenäistä suoritusta, ei numeroarviointia.

ÄI 1 (P) Kieli, tekstit ja vuorovaikutus 1. vsk
Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja hänen
taitonsa lukea tekstejä kehittyy. Perehdytään tekstilajeihi ja tekstityyppeihin.
Kurssilla luetaan, kirjoitetaan ja keskustellaan.

ÄI 2 (P) Tekstien rakenteita ja merkityksiä 1. vsk
Kurssilla opiskellaan esseen kirjoittamista. Huomiota kiinnitetään kirjoitetun kielen
normien tuntemiseen. Lisäksi perehdytään tiedon hankintaan ja sen esittelyyn.

ÄI 3 (P) Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa 1. vsk
Perehdytään kaunokirjallisuuden erittelyyn ja tulkintaan sekä kirjallisuudesta
keskustelemiseen ja kirjoittamiseen.

ÄI 4 (P) Tekstit ja vaikuttaminen 2. vsk
Tarkastellaan tekstejä vaikuttamisen näkökulmasta. Perehdytään argumentointiin
ja tuotetaan sekä analysoidaan mielipidetekstejä myös puheviestinnän keinoin.

ÄI 5 (P) Teksti, tyyli ja konteksti 2. vsk
Analysoidaan tyyliä ja hiotaan omia kirjoittamisen taitoja. Perehdytään eri
aikakausien ja kulttuurien kirjallisuuteen.

ÄI 6 (P) Kieli, kirjallisuus ja identiteetti 3. vsk
Tutustutaan suomalaiseen kirjallisuuteen ja suomen kielen kehitykseen.
Tarkastellaan äidinkieltä ja kirjallisuutta identiteetin osana.

ÄI 7 (VS) Puheviestinnän taitojen syventäminen 2.-3. vsk
Kurssilla syvennetään puheviestintään liittyviä tietoja ja taitoja sekä opitaan
arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä.

ÄI 8 (VS) Tekstitaitojen syventäminen 3. vsk
Kurssilla harjoitellaan kriiƫ stä lukutaitoa ja syvennetään tekstianalyysitaitoja.
Kurssilla valmentaudutaan ylioppilastutkinnon tekstitaidon kokeeseen.

ÄI 9 (VS) Kirjoittaminen ja nykykulttuuri 3. vsk
Kurssilla syvennetään ja monipuolistetaan analysoinnin ja tekstien tuottamisen
taitoja. Kurssilla valmentaudutaan ylioppilaskokeen oman tekstin tuottamiseen.

ÄI 10 (KS) Mediakurssi 2.-3. vsk
Kurssilla tutustutaan median maailmaan laajasti. Opiskelijoiden kiinnostuksen
mukaan tehdään vierailuja esim. televisioon, radioon, lehden toimitukseen tai
mainostoimistoon ja tuotetaan omia mediatekstejä.

ÄI 11 (KS) Puhetta kirjallisuudesta 2. vsk
Kurssilla syvennetään kirjallisuuden käsittelytaitoa ja laajennetaan kirjallisuuden
tuntemusta. Luetaan osallistujien valitsemia runoja, näytelmiä, novelleja ja
romaaneja sekä tavataan kirjailija tai kääntäjä.

ÄI 12 (KS) Luova kirjoittaminen 2. vsk
Kurssilla monipuolistetaan kirjoittamisen taitoja, tuotetaan erilaisia tekstejä ja
tehdään luovan kirjoituksen harjoituksia.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0