Tähän kakkosille kohdennettua asiaa.

Oppimateriaalit

Kurssivalinnat ja -selosteet

Opintonsa ennen 1.8.2021 aloittaneet opiskelijat (2. ja 3. vuosikurssi)

Opetusta eri oppiaineissa annetaan keskimäärin 38 tuntia kestävinä kursseina. Lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 kurssia. Opiskelija voi valita kursseja enemmänkin. Päättötodistuksen saa, kun on suorittanut hyväksyttävästi lukion oppimäärän. Lukio antaa valmiudet jatkaa opintoja korkea-asteella .

Lukio-opinnot jakautuvat pakollisiin, syventäviin ja sovelta­viin kursseihin.

Pakolliset kurssit ovat sellaisia, jotka kaikkien opiskelijoiden on opiskeltava. Pakollisten kurssien määrä on 47–51 kurssia, riippuen siitä, opiskeleeko matematiikasta lyhyen vai pitkän oppimäärän.

Syventävät kurssit ovat pääasiassa pakollisiin kursseihin liittyviä jatkokursseja. Opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa vähintään kymmenen valtakunnallisesti määriteltyä syventävää kurssia.

Lukuvuosi jakautuu viiteen jaksoon ja oppitunnin pituus lukiossa on 75 minuuttia.

Riihimäen lukion ja aikuislukion opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0