Riihimäen lukio on Riihimäen kaupungin ainoa päivälukio, jossa on noin 500 opiskelijaa. Aloituspaikkoja on 170 ja alin sisäänpääsykeskiarvo 7,00.

Arvot

Riihimäen lukion arvot ovat oppiminen, yhteistyökyky, ihmisläheisyys ja turvallisuus.

Toiminta-ajatus

Riihimäen lukio on yleissivistävä oppilaitos, joka antaa monipuolisia valintamahdollisuuksia ja tarjoaa runsaan kurssivalikoiman. Lukiosta saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opintoihin.

Riihimäen lukio painottaa oppilaskeskeisiä työtapoja ja korostaa opiskelijan omaa vastuuta opinnoissaan. Toiminta edellyttää aktiivista yhteistyötä kouluyhteisössä ja kotien ja ympäröivän yhteiskunnan välillä.

Tavoitteet

Riihimäen lukio pyrkii tarjoamaan laadukasta ja ajanmukaista opetusta niin, että opiskelija pystyy soveltamaan omaksuttuja tietoja ja taitoja elämän eri tilanteissa. Opiskelijoiden tulee lukion jälkeen ymmärtää elinikäisen oppimisen merkitys.

Koulutyön tavoitteena on kriittinen, yhteistyökykyinen, suvaitsevainen ja hyväkäytöksinen nuori. Hän suhtautuu vastuullisesti ympäristöön ja hyväksyy ihmisten erilaisuuden. Hän on ennakkoluuloton ja ottaa toiset huomioon ja hänellä on terve itsetunto. Hän tuntee suomalaisen taustansa sekä arvostaa muita kulttuureita. Kansainvälisyys edellyttää vahvaa kansallista identiteettiä ja oman kielen ja kulttuurin hallintaa. Hän osaa käyttää kulttuuripalveluja ja ymmärtää kauneusarvoja.

Opiskelusta

Riihimäen lukio toimii luokattomasti ja jaksojärjestystä noudattaen. Pääsääntöisesti koulu kestää kolme vuotta. Tällä hetkellä ns. nelivuotisia on 24. Ylioppilastutkinnon suorittaa vuosittain noin 150 opiskelijaa.

Koululla on suuren koulun tarjonta: pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien lisäksi meillä on erittäin paljon soveltavia kursseja. Näillä kursseilla voi syventää opintoja ja erikoistua joihinkin oppiaineisiin.

Koulussa on lisäksi mahdollista osallistua kansainvälisiin projekteihin ja musisoida monipuolisesti. Lukiossamme voi suorittaa myös kuvataiteen diplomin, puheviestinnän diplomin, vieraiden kielten suullisen kielitaidon kokeita sekä liikuntadiplomin.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 4 Kyllä 0 Ei 4