RILUssa tehdään yhdessä paremmin

Lukiossa on lupa onnistua, olla osaava ja taitava. Saa myös yrittää uudelleen, kun asiat eivät suju. Tästä Opinto-oppaasta löytyy neuvoja, ohjeita ja kannustusta. Näille sivuille on koottu keskeiset säännöt ja ohjeet, joita noudattamalla tarvittavat vähintään 75 kurssia tulevat suoritetuksi, ja päivämäärät, jotka pitää muistaa, eivät tule yllätyksenä. Ja kun Opinto-opas ei riitä, kysy kaverilta, opettajalta tai meiltä muilta koulun aikuisilta. Yhdessä olemme enemmän.

Tapahtumakalenterin sivuille on kirjoitettu keväällä suunnitellut lukuvuotta 2017- 2018 koskevat tapahtumat. Niistä näet, mitä ja kuinka paljon tapahtuu oppituntien ja kurssien lisäksi. Kaikki ei mene aina niin kuin on suunniteltu. Muutokset kirjoitetaan Opinto-oppaan nettiversioon ja Wilman viikkotiedotteeseen. Jos olet epävarma siitä, keitä tuleva tapahtuma koskee, kysy opettajilta, ryhmänohjaajaltasi, opoilta, apulaisrehtorilta tai rehtorilta. Aktiivinen toiminta ilahduttaa meitä aikuisia ja saat positiivista palautetta ottaessasi epäselvän asian puheeksi. Voit huomata vaikuttaneesi koulun toimintaan ja se tarkoittaa, että sinun havainnostasi hyötyy 500 ihmistä. Kokeile!

Miksi et ajattelisi hyvää toisista? Opiskeluhuoltoryhmä on yksi lukion virallisista lain velvoittamista työryhmistä. Se suunnittelee ja kehittää koko kouluyhteisön hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Alkavana lukuvuotena OHR:n lisäksi opettajien työhyvinvointiryhmä, opiskelijakunnan hallitus ja tutorit ovat omalta osaltaan toimimassa yhteiseksi hyväksi. Mutta hyvinvointia ei voi ulkoistaa toisten tehtäväksi. Siinä on jokaisella myös oma osuus ja vastuu. Jokapäiväisissä kohtaamisissa jo se, että malttaa hetken kuunnella toista, voi tuottaa hyvää mieltä molemmille. Puhe on vain pieni osa vuorovaikutusta, tunteet välittyvät ilmeiden ja eleiden kautta. Yksi lukuisista Suomi 100-tapahtumista on #kannustusryhmä. Sen teema osuu hyvin lukioonkin. Miten lukio voisi olla hyvä opiskelu- ja työpaikka kaikille, jotka täällä työskentelevät? Tutustu Sauli Niinistön organisoimaan kampanjaan. Hän haluaa, että Suomi on maa, jossa pidetään kaikki mukana. https://kannustusryhma.fi/ Miksi sinä et haluaisi samaa?

Riihimäki 2030-strategian mukaisesti robotiikka näkyy alkavana lukuvuonna vähintään opettajien koulutuksena ja muutamina opiskelijoille tarjottavina VEX IQ- ja VEX EDR-kursseina. Teatteri-ilmaisu on myös määritelty kaupungin strategiassa lukion kärkihankkeeksi. Nuorisoteatterin kanssa on aloitettu suunnittelu. Seuraa Wilma-tiedotusta. Hankkeista tiedotetaan, kun jotain tapahtuu. Erasmus+ ”BE WELL”-projektin vierailijat tulevat koulullemme 2. jakson alussa.

Valitse näkökulmasi ja sukella opiskelun syvään päähän! Sinä voit valita sen, mistä näkökulmasta tarkastelet yhteistä maailmaa. Voit valita taito- ja taideaineita ja rakentaa maailmankuvaa sitä kautta. Lukiomme runsas kurssitarjonta mahdollistaa niin kielipainotteisuuden, luonnontiedevalinnat kuin humanistiset tarkastelukulmat. Mikään ei ole mahdotonta, jos on suunta selvillä. Menestys seuraa sitoutumisesta todelliseen tekemiseen. Lopuksi haastan sinut vielä sitoutumaan koulun aikatauluihin. Ole aktiivisesti tunneilla läsnä ja opi yhdessä muiden kanssa. Lepää ja virkisty viikonloppuisin ja syksyn, talven, kevään sekä kesän lomaviikkoina. Niin me koulun aikuisetkin teemme.

Tervetuloa aloittamaan menestyksen ja yhdessä tekemisen lukuvuotta 2017-2018!

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 2 Kyllä 2 Ei 2