Mihin lukiolainen tarvitsee tietokonetta?
  • Esseiden, referaatti en, työselostusten, diaesitysten, videoiden ja tutkielmien laadintaan ja jakamiseen
  • Muistiinpanojen tekemiseen ja erikoisohjelmien käyttämiseen
  • Tiedonhakuun internetistä
  • Sähköisten oppimateriaalien käyttämiseen (e-oppikirjat eri oppiaineissa)
  • Sähköisissä oppimisympäristöissä toimimiseen (ItsLearning)
  • Kurssivalintojen tekemiseen, opintosuoritusten seuraamiseen, yhteydenpitoon koulun ja kodin välillä (Wilma)
  • Töiden tekemiseen O365-pilvipalvelussa
  • Digitaalisten kurssikokeiden ja yo-kokeiden tekemiseen
Koneet ja verkot

Lukio-opinnoissa käytetään tieto- ja viestintätekniikkaa (TVT) päivittäin, sekä koulussa että kotona. Lukiolaisen pääasiallinen työvälinen on oma kannettava tietokone, joka tulee olla koulussa mukana jokaisena koulupäivänä. Omia laitteita käytetään lukion langattomassa, avoimessa verkossa.

Omien tietokoneiden, tablettien ja älypuhelimien käyttäminen oppitunneilla on sallittua opiskeluun liittyvissä asioissa. Opettaja voi myös kieltää koneiden käytön käsiteltävän asian niin vaatiessa.

Tunnukset synkronoituihin palveluihin, salasanan vaihtaminen

Jokainen opiskelija saa koulun alkaessa kaksi käyttäjätunnusta:

1.Tunnus, jolla pääset kirjautumaan O365 –ympäristöön ja lukion opetus-verkkoon

Nämä käyttäjätunnukset on keskenään synkronoitu. Salasanan vaihto tehdään O365:ssä olevassa salasanvaihtoportaalissa, jonka saat käyttöösi rekisteröitymällä palveluun omalla käyttäjätunnuksellasi. Salasana vaihtuu samalla kertaa molempiin synkronoituihin palveluihin.

2. Tunnus, jolla pääset kirjautumaan Wilmaan sekä ItsLearning –palveluun.

Wilma-tunnuksen luomista varten saat avainkoodin, jonka avulla tunnus luodaan. Samalla tunnuksella ja salasanalla pääset Wilman lisäksi kirjautumaan MPASSin kautta lukion ItsLearning-oppimisalustalle. Wilman ja ItsLearning-alustan salasanat on synkronoitu keskenään, eli jos vaihdat Wilman salasanan, niin samalla vaihtuu ItsLearning-alustan salasana.

Wilman salasanan voi palauttaa Wilman etusivulta kohdasta ”Unohditko salasanasi”. Jos haluaa muuten vaihtaa salasanan, niin sen voi tehdä Wilmassa kohdassa ”käyttäjätilin asetukset”.

Tietokoneen liitännät

Ethernet

Opiskelijan kone pitää saada kiinni kiinteään, langalliseen verkkoon. Tämän vuoksi kannettavassa koneessa tulee olla Ethernet-liitin tai liitännän mahdollistava adapteri.

Wlan

Tietokoneessa tulee olla mahdollisuus käyttää langatonta WLAN-verkkoa, koska lukion kurssikokeet tehdään yleensä langattomasti.

USB

 Opiskelijan koneessa olisi hyvä olla vähintään 3 perinteistä USB-porttia (tai adapteri, joilla liitännät voidaan tehdä), joihin voidaan liittää Abitti -muistitikku ja oheislaitteita. Kokeessa USB-portteja tarvitaan Abitti -tikkua, kuulokkeita ja hiirtä varten. Kaikkien lisälaitteiden tulee olla langallisia eikä niissä saa olla Bluetooth-yhteyttä.

Adapterit

Jos tietokoneesta puuttuu Ethernet-sovitin tai USB-portteja on liian vähän tai langaton yhteys ei toimi, pitää hankkia adaptereita eli sovittimia ko. tarkoitukseen.

Jotta kone on yhteensopiva abittijärjestelmän kanssa ja soveltuu ylioppilaskirjoituksiin on tutkintolautakunta määritellyt tekniset vaatimukset koneelle:

Kokelaan tietokonetta koskevat ohjeet

Sopivan tietokoneen hankinta

Abitti ohjelmat 

Abitissa on valmiiksi käytettävissä useita erilaisia ohjelmia tekstinkäsittelystä piirto-ohjelmiin. Kursseilla harjoitellaan aineeseen ja kurssisisältöön soveltuvien ohjelmien käyttöä. Niiden käyttöä tulee harjoitella myös omatoimisesti.

Jokaisen opiskelijan tulee asentaa omalle koneelleen ainakin seuraavat ohjelmat:

LibreOffice, avoimeen lähdekoodiin perustuva ilmainen toimisto-ohjelmisto, joka sisältää mm. tekstinkäsittely- , taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmat,

TI-Nspire ja Geogebra, symbolisen laskennan ohjelmistot matemaattisiin aineisiin. Opettajat ilmoittavat kurssin alkaessa, mitä ohjelmia kyseisellä kurssilla tarvitaan.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0