Ryhmänohjaaja

  • Huolehtii opintoryhmänsä koulun käytäntöihin tutustustuttamisesta ja ryhmäyttämisestä.
  • Seuraa ryhmänsä kokonaistillannetta, on selvillä opiskelijoiden opintomenestyksestä, tuntee opiskelijat.
  • Pitää ryhmänohjaustuokiot ja huolehtii ajankohtaisesta tiedottamisesta.
  • Seuraa ryhmänsä opiskelijoiden poissaoloja ja kurssikertymää. Pitää yhteyttä ryhmänsä opiskelijoiden huoltajiin. Soittaa kotin, jos poissaoloja on runsaasti tai kurssisuorituksissa on ongelmia esim. 4 ja K-kirjaimet.
  • Haastattelee ainakin ensimmäisen vuosikurssin aikana opintoryhmänsä opiskelijat.
  • Auttaa opiskelijaa kurssitarjotinpulmissa.
  • Myöntää vapautuksen opiskelusta 1-3 päiväksi.

Ryhmänohjaajat opintoryhmittäin lukuvuonna 2019-2020

19a Kirsti Hokkanen
19b Heidi Muumäki
19c Minna Nurmela
19d Liina Arpalahti
19e Eero Valovirta
19f Antti Virtanen

18a Jarmo Kolehmainen
18b Anna Ihalainen
18c Tatu Väyrynen
18d Kristiina Laaksonen
18e Tuomo Komonen
18f Timo Rajamaa

17a Anne Rössi ja Kari Jukarainen
17b Tuomas Kervinen
17c Pauliina Lamberg
17d Niina Körkkö
17e Heini Eveli
17f Kalle Laaksonen

16h Ulla Korpinen
Kaksoistutkintolaiset Päivi Modig


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0