Lukiolaisen oppiminen ja opiskelu on työn tekemistä, jossa korostuu opiskelijan oma vastuu, oppimisen tavoitteellisuus ja koulunkäynnin säännöllisyys. Useimmiten ahkeruus ja sinnikkyys palkitaan oppimisessakin. Oppimisen ohjaus Riihimäen lukiossa tarkoittaa sitä, että opiskelijan työntekoa tuetaan monella tavalla. Jokaista opiskelijaa kannustetaan ja innostetaan siten, että hän voisi oppia itselleen parhaalla mahdollisella tavalla ja tasolla. Tavoitteena on, että jokainen voi ylittää ja yllättää itsensä omassa oppimisessaan. Oppimisen eteen työskentelyä on myös se, että hakee tukea tai sparrausta oppimisen sujumiseksi.

Seuraavassa on opiskelijoiden usein esittämiä kysymyksiä omaan oppimiseensa liittyen ja henkilöitä, joilta voi lukiossamme saada apua näihin kysymyksiin.

Miten essee kirjoitetaan?
Aineenopettaja ja erityisopettaja opastavat. Erityisesti ensimmäisen lukiojakson aikana eri kursseilla perehdytään oppimisen ja opiskelun taitoihin.

En ymmärrä jotain kurssin sisältöä – mistä apua?
Olethan aluksi tarkastellut omia opiskelutapojasi. Voit myös verkostoitua kavereiden kesken ja järjestää yhteisen ajan läksynkertaukselle. Jos näistäkään ei löydy apua, käänny aineenopettajan puoleen. Käy myös läksyklubissa, jossa on aina joku opettajista paikalla ohjaamassa.

Onko tukiopetusta mahdollista järjestää lukiossa?
Minkä tahansa oppiaineen tueksi on saatavana tukiopetusta. On mahdollista, että tukiopetus on ryhmämuotoista, opiskeluhaasteita voi olla samassa ryhmässä useammalla. Tukiopetusta ei kuitenkaan anneta opiskelijalle, joka on laiminlyönyt opintonsa tai joka on jäänyt opinnoissaan jälkeen lomamatkan vuoksi.

Aineen opiskelu sujuu hyvin, mutta haluaisin oppia vieläkin enemmän – kuka osaisi auttaa?

Aineenopettajat antavat oppimisen ohjausta, jolloin aineen sisältöjen ja menetelmien oppimisessa voi päästä pitkälle. Haasta opettaja!

Aina ei oikein jaksa tai huvita. Mistä potkua opiskeluun?

Ryhmänohjaaja kannustaa ja seuraa opiskelijoiden opintojen etenemistä sekä antaa niistä henkilökohtaista palautetta. Muistathan myös nukkua riittävästi.

En oikein tiedä millaisia kursseja minun olisi hyvä opiskella lukiossa?

Opinto-ohjaajat ohjaavat valinnoissa – katse kohti tulevaisuutta. Aineenopettajat osaavat parhaiten kertoa omien aineidensa kurssien sisällöistä, jos tulevaisuudessa kiinnostaa juuri tiettyyn aineeseen liittyvä opiskelu.

Oppiminen ei suju toivotulla tavalla, vaikka kuinka yritän ja teen töitä. Mitä tehdä?

Kyseessä voi olla oppimisvaikeus, joiden selvittämisessä erityisopettaja on ekspertti. Myös aineenopettaja osaa auttaa.

Haluaisin opiskella aikuislukiossa, mitä teen?

Ota yhteyttä opinto-ohjaajaasi ja tee ilmoittautuminen hänelle. Opiskelu aikuislukiossa on päivälukion opiskelijalle maksutonta ja kurssit hyväksytään sellaisenaan päivälukion opintoihin.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0