Arviointiviikko

Jokainen jakso päättyy arviointiviikkoon.

Jaksoarviointi

Opettaja merkitsee opiskelijan kurssisuoritukset Wilmaan.

Kurssiarvosana

Kurssin suorittaminen arvioidaan yleensä numeroilla 4-10. Jotkut kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S). Kunkin kurssin alussa opettaja kertoo kurssin tavoitteet ja arviointiperusteet. Koulukohtaiset kurssit arvioidaan asteikolla 5-10 tai suoritusmerkinnällä. Jos opiskelijan näytöt kurssin aikana edellyttävät hylättyä arvosanaa, se on kaikkien koulukohtaisten kurssien kohdalla H, muiden kurssien osalta K.

Kurssiselosteet

Kurssiselosteissa kuvataan opetussuunnitelman tuntijako, eri oppiaineiden kurssien keskeinen sisältö ja suoritusehdot. https://www.riihimaki.fi/palvelut/sivistyspalvelut/lukio-opetus/riihimaen- lukio/opiskelu/kurssiselosteet-18-21/

Kurssitarjotin

 Kurssitarjottimella on lueteltu kaikki kyseisenä lukuvuonna opetettavat kurssit, jotka on sijoitettu eri jaksoihin palkeille 1-8. Kurssi on jakautunut viikoittain kolmeen 75 minuutin mittaiseen oppituntiin. Tulevan lukuvuoden valinnat kerätään opiskelijoilta ennen varsinaisen kurssitarjottimen tekoa. Nämä valinnat ratkaisevat, mitkä kurssit perustetaan. Kurssitarjotin laaditaan siis näiden valintatietojen perusteella. Jos jotain tiettyä kurssia ei valita riittävästi, se ei tule valittavaksi lopulliseen kurssitarjottimeen.

Lukujärjestys 

Lukujärjestys tehdään aina Wilmassa kurssitarjottimen valmistuttua. Ykköset tekevät lukujärjestyksensä ensimmäisen jakson aikana opotunneilla.

Opiskelijakunta

Opiskelijakunta tarkoittaa kaikkia lukion opiskelijoita. Opiskelijat valitsevat opiskelijakunnan hallituksen (OPKH) marraskuussa, ja hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. OPKH osallistuu sääntöjensä mukaisten tehtävien lisäksi koulun kehittämiseen ja tapahtumien järjestämiseen. Kaikille opiskelijoille tarkoitettu opiskelijakunnan huone sijaitsee toisessa kerroksessa.

Preliminäärikoe

Lukiossa järjestetään useimmissa ylioppilaskirjoitusaineissa ns. ylioppilaskokeiden valmistavat kirjoitukset eli preliminäärikokeet joko kertauskurssin loppukokeena tai erillisenä kokeena. Monissa oppiaineissa kokeet ovat valtakunnalliset.

Riihimäen lukion seniorikilta

on 1989 perustettu entisten opiskelijoiden, opettajien ja muiden henkilökunnan jäsenten yhdistys, joka järjestää luentotilaisuuden huhtikuussa,lahjoittaa vuosittain ylioppilaalle maapallopatsaan, joka annetaan koulussa yhteisöllisyyttä rakentaneelle opiskelijalle. Lisäksi 50 vuotta sitten ylioppilaaksi päässeet, riemuylioppilaat, lahjoittavat rahastipendin joko yhdelle tai useammalle uudelle ylioppilaalle.

Ryhmänohjaus

Ryhmänohjaustuokio on keskiviikkoisin 12.50-13.10 opintoryhmän nimikkoluokassa. osallistuminen on pakollista ja siitä saa yhden kurssin lukio-opintojen päättyessä.

Tiedottaminen

Koulun asioista tiedotetaan Wilman viikkotiedotteissa, ryhmänohjaustuokioissa, ilmoitustauluilla, koulun kotisivuilla, tiedotusmonitoreissa ja facebookissa. Jos haluat tiedottaa, ota yhteys koulusihteeriin, rehtoreihin tai ryhmänohjaajasi. Viikkotiedote julkaistaan perjantaisin.

Tutorit ja digitutorit

Tutorit ovat tavallisia 2. ja 3. vsk:n opiskelijoita, joilla on avara sydän ja halu auttaa uusia opiskelijoita kotiutumaan lukioon. Tutortoimintaan sisältyy uusien opiskelijoiden perehdyttäminen koulun tapoihin, uusien auttaminen sopeutumaan kouluun ja tuntemaan olonsa turvalliseksi, ongelmien ratkominen muiden opiskelijoiden kanssa, ikätoverien tuen tarjoaminen sekä osallistuminen koulun teemapäivien ja juhlien järjestämiseen. Tutorit ovat tehtäväänsä koulutettuja ja heillä on koko lukuvuoden ajan koulutustilaisuuksia ja ohjaustuokioita. Kirsti Hokkanen ja Henna Virta vastaavat tutoreiden koulutuksesta ja ohjauksesta.

Digitutorit ovat opiskelijoita, joilla on tietoteknistä osaamista ja halua ratkoa pulmia, jotka liittyvät vaikkapa kannettavan tietokoneen buuttaukseen ja abitti järjestelmään. Heini Eveli ja Sirkka Savonmäki ovat digitutoreiden yhteysopettajia.

Uusintakoe

Eri oppiaineiden uusintakokeiden ajankohdat on ilmoitettu tämän oppaan kalenterissa. Uusintakoe on suoritettava välittömästi varsinaista kurssikoetta seuraavassa jaksossa. Uusintakokeessa voi yrittää korottaa yhden kerran hylättyä arvosanaa. Opettajan kanssa voidaan myös etukäteen sopia, että opiskelija osallistuu toisen opintoryhmän kurssikokeeseen uusintakokeen sijaan. Hyväksyttyä arvosanaa ei voi korottaa osallistumalla uusintakokeeseen.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0