Kirjallisen työn ohjeita

Lukiossa laaditaan monenlaisia kirjallisia tehtäviä, kuten referaatteja, esseitä, tutkielmia, oppimispäiväkirjoja, raportteja, tehtävä- tai työselostuksia jne. Kirjallisen työn tekeminen vaatii huolellista suunnittelua ja työtä sekä aineistoa kerättessä että tekstiä kirjoitettaessa. Aiheen valinnan jälkeen on hyvä tehdä suunnitelma, johon sisältyy mm. aiheen rajaaminen ja aikataulun laatiminen. Aineiston hankkimiseen kannattaa käyttää aikaa riippumatta siitä koostuuko se kirjoista, sanomalehdistä tai esim. internet-pohjaisesta materiaalista. Itse työn kirjoittaminen on
tämän jälkeen helpompaa.

Lähteiden merkitseminen

Tekstissä tulee näkyä, mitkä asiat ovat tekijän omaa tulkintaa, ja mitkä perustuvat lähteisiin. Kaikki toteamukset, joita ei ole lähdeviitteillä dokumentoitu, käsitetään tekijän omaksi tekstiksi. Laajan työn luotettavuus saattaa kärsiä, jos se perustuu vain yhteen tai muutamaan lähteeseen.
Lähteissä on syytä kiinnittää huomiota niiden luotettavuuteen. Esimerkiksi tieteellinen kirjallisuus täyttää useimmiten lähteen luotettavuusvaatimukset, mutta fiktiiivinen teksti ei. Samoin monien internet-lähteiden luotettavuus saattaa olla kyseenalainen (esim. Wikipedia) Tällaisten lähteiden käyttöä on syytä välttää. Kysy aineenopettajalta apua neƫtilähteiden käytettävyyden arvioinnissa.

Lähdeluettelo

Kirjallisen työn loppuun laaditan lähdeluettelo, johon lähteet merkitään teoksessa ensimmäisenä mainitun tekijän sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä. Teoksista merkitään lähdeluetteloon seuraavat tiedot: tekijä(t), julkaisuaika, teoksen nimike, myös alanimike, painos, kustantaja, kustannuspaikka, sivut (artikkelit). Otsikoksi merkitään LÄHTEET. Esimerkki alla:

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0