Lukion lomakkeita

Lomakkeet ovat pdf-muotoisia, tulosta ja täytä lomake. Muista allekirjoittaa!

Opiskelijan perustietolomake

Opiskelijan perustietolomake 2020-2021

Todistus eritysruokavalion tarpeesta

Todistus erityisruokavalion tarpeesta

Tiedonsiirto perusopetuksesta toiselle asteelle

Tiedonsiirtolomake_2020

* * * * * * * * * *

Kurssin itsenäinen suorittaminen

Kurssin itsenäinen suorittaminen

Oppimäärän arvioiminen suoritusmerkinnällä

Oppimäärän arviointi suoritusmerkinnällä

Poissalolupa-anomus

Poissaololupa-anomus, 1-3 päivää
Poissaololupa-anomus, yli 3 päivää

Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus

Lupa tiedottaa lukemis- ja kirjoittamisvaikeustestistä


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 6 Ei 18 Kyllä 6 Ei 18