Yhteiskuntaoppi

YH 1      Yhteiskuntatieto

Sisältö: Suomalaisen yhteiskunnan vallankäytön muodot ja laitokset, kansalaisten valta, valtaeliitit, hyvinvoinnin ja tasa-arvon ongelmia.

Oppikirja: Uusi Yhteiskuntatieto (Otava)

Kontrollimenetelmä: välikoe, loppukoe.

YH 2      Taloustieto

Valtakunnallinen, syventävä kurssi (valinnainen)

Sisältö: Kansantalouden perusteita ja käytännön talouspolitiikkaa; Suomen kansantalouden ilmiöiden ja kansainvälisen talouden tarkastelua.

Oppikirja: Forum. Taloustieto  (Otava)

Kontrollimenetelmä: Välikoe tai tehtävät sopimuksen mukaan, loppukoe.

YH 3      Kansalaisen lakitieto

Valtakunnallinen, syventävä kurssi (valinnainen)

Sisältö: Tutustutaan mm. perhettä, raha-asioita ja kuluttajansuojaa koskevaan lainsäädäntöön ja pohditaan lakien soveltamista; tarkastellaan oikeuslaitosta, rikollisuutta ja hallinnollista lainkäyttöä.

Oppikirja: Forum. Kansalaisen lakitieto (Otava)

Kontrollimenetelmä: välikoe tai tehtävät sopimuksen mukaan, loppukoe.

YH 4      Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni

Valtakunnallinen, syventävä kurssi (valinnainen)

Sisältö: Perehdytään Euroopan unionin rakenteeseen, kansalaisen vaikutusmahdollisuuksiin, eurooppalaiseen arvomaailmaan ja Euroopan unionin tulevaisuuden haasteisiin.

Oppikirja: Kansalainen ja Eurooppa (Edita)

Kontrollimenetelmä: välikoe tai tehtävät sopimuksen mukaan, loppukoe.

 

Päivitetty 27.5.2013


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0