Uskonto

Oppimäärään kuuluu yksi pakollinen kurssi UE1, vaihtoehtoinen ET 1:n kanssa.

UE 1       Uskonnon luonne ja merkitys

Sisältö: Uskonnon luonne ja merkitys.  Mitä uskonnolla ja uskonnollisuudella tarkoitetaan. Raamattu pyhän kirjallisuuden edustajana.

Kontrollimenetelmä: Loppukoe.

Oppikirja: Airaksinen, Honkaheimo, Mikkola, Repo: Portti lukion uskonto I (Otava)

UE 2       Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta

Sisältö: Kristillisen kirkon synty, leviäminen ja vaikutus kulttuuriin eri aikakausina.

Kontrollimenetelmä: Loppukoe.

Oppikirja: Airaksinen, Honkaheimo, Mikkola, Repo: Portti lukion uskonto II (Otava)

UE 3       Ihmisen elämä ja etiikka

Sisältö: Elämän peruskysymykset. Mikä on elämän tarkoitus? Kristillinen etiikka. Ihmisten moraaliset valinnat ja eettisten kysymysten merkitys.

Kontrollimenetelmä: Loppukoe tai tehtävä.

Oppikirja: Airaksinen, Honkaheimo, Mikkola, Repo: Portti lukion uskonto III (Otava)

UE 4       Uskontojen maailmat

Sisältö: Suurten maailmanuskontojen näkökulmia jumalasta/jumaluudesta, pyhästä, elämän tarkoituksesta ja esimerkkejä uskonnollisista tapakulttuureista.

Kontrollimenetelmä: Tehtävä ja loppukoe.

Oppikirja: Airaksinen, Honkaheimo, Mikkola, Repo: Portti lukion uskonto IV (Otava)

UE 5       Mihin suomalainen uskoo?

Sisältö: Mihin suomalaiset uskovat? Uskonnon eri ilmenemismuodot muinaissuomalaisuudesta tähän päivään.

Kontrollimenetelmä: Loppukoe.

Oppikirja: Airaksinen, Honkaheimo, Mikkola, Repo: Portti lukion uskonto V (Otava)

 

Päivitetty 27.5.2013


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0