Terveystieto

Terveystieto on monitieteinen oppiaine, jonka tarkoituksena on edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Opiskelijan, joka on aloittanut lukio-opintonsa alle 18-vuotiaana, tulee opiskella vähintään yksi kurssi terveystietoa.

TE 1       Terveyden perusteet

Sisältö: Kurssilla tutustutaan terveystiedon yhteiskunnallisiin kytkentöihin kansantautien ja tartuntatautien näkökulmasta. Pohditaan työ- ja toimintakykyyn sekä turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Selvitetään maapallon terveyseroja ja terveyseroihin vaikuttavia tekijöitä.

Oppikirja: Terve! 1. Terveyden perusteet. (SanomaPro).

Kontrollimenetelmä: Loppukoe ja kurssitehtäviä.

TE 2       Terveys ja arkielämä

Sisältö: Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin aihepiirejä arkielämän terveystottumuksien ja selviytymisen keinojen osalta. Pohditaan itsetuntemusta, mielenterveyttä, ravintotiedettä, liikuntatapoja, seksuaaliterveyttä ja päihdeaineita.

Oppikirja: Terve! 2. Nuoret, terveys ja arkielämä. (SanomaPro).

Kontrollimenetelmä: Loppukoe ja kurssitehtäviä.

TE 3       Terveys ja tutkimus

Sisältö: Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttaviin historiallisiin tekijöihin, terveyden ja median väliseen suhteeseen, ihmisen toimintakykyyn ja terveystieteelliseen tutkimukseen.

Oppikirja:Terve! 3. Terveys ja tutkimus. (SanomaPro).

Kontrollimenetelmä: Terveystottumusten arvioiminen ja seuranta sekä pienimuotoisen tutkimuksen tekeminen, loppukoe.

 

Päivitetty 27.5.2013


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0