Saksa

B3-kieli on lukiossa alkava kieli. Koko oppimäärän suorittamiseen tarvitaan kuusi etenevää pakollista kurssia SA 1, SA 2, SA 3, SA 4, SA 5, ja SA 6. Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. B2-kielenä saksan aloittaneet voivat jatkaa kurssista SA 3.

SA 1       Hyvää päivää, hauska tutustua

Sisältö: Kurssilla opetellaan tervehdyksiä, puhutteluja, kiittämistä, toivotuk­sia, esittäytymistä, tapaamisesta sopimista, nähtävyyksistä kertomista, mieli­piteen ilmaisua, palveluksen pyytämistä, puhelinkäyttäytymistä, perheen­jäsenistä ja sukulaisista kertomista ja sään ilmaisemista. Lisäksi opitaan tun­temaan Kölnin kaupunkia.

Rakenteet: Substantiivin artikkelit ja monikko, s-genetiivi, tavallisimpien ver­bien preesenstaivutus, modaaliverbit, teitittely, lukusanat. kellonajat, kielto­lause, väite- ja kysymyslause.

Kontrollimenetelmä: Välikoe, loppukoe.

Oppikirja: Sovitaan kurssin alussa.

SA 2       Näin asiat hoituvat

Sisältö: Kurssin tavoitteena on opetella turistisaksaa: tien neuvomista, matkalipun ostamista, majoittumiseen tarvittavaa sanastoa, asioimaan ja tu­tustumaan nähtävyyksiin. Kurssin aikana opetellaan tuntemaan Itävaltaa.

Rakenteet: Eriävät verbit, refleksiiviverbit, akkusatiivi, teitittely ja man-pronomini. Vahvistetaan aikaisemmin opittuja rakenteita.

Oppikirja: Sovitaan kurssin alussa.

SA 3       Vapaa-aika ja harrastukset

Sisältö: Kurssilla opetellaan kertomaan vapaa-ajan harrastuksista. Harjoitellaan puhelinkeskusteluja. Laaditaan lyhyitä kirjallisia viestejä kurssin aihepiireistä.

Rakenteet: sein- ja haben -verbien imperfekti, perfekti, datiivi, maita, kansal­lisuuksia ja kieliä, sivulause.

Oppikirja: Sovitaan kurssin alussa.

SA 4       Meillä ja muualla

Sisältö: Opetellaan kertomaan Suomesta saksaksi. Tutustutaan saksalaisten ja itävaltalaisten elämään. Laaditaan lyhyitä kirjoitelmia kurssin aihepiireistä.

Rakenteet: Akkusatiiviprepositiot, datiiviprepositiot, vaihtoprepositiot, genetiivi, adjektiivin taivutus

Oppikirja: Kurz und gut 4 – 6, teksti- ja työkirja kpl:t 1-7.

SA 5       Ennen ja nyt

Sisältö: Saadaan tietoa saksankielisten maitten menneisyydestä. Tutustutaan saksankieliseen kulttuurihenkilöön ja hänen toimintaansa. Harjoitellaan ilmaisemaan ajatuksia vakavista ajankohtaisista kysymyksistä suullisesti ja kirjallisesti. Kehitetään luetun ymmärtämistä.

Rakenteet: Pronominaaliadverbit, imperfekti, pluskvamperfekti, wenn ja als, -isi -muodot, vertailumuodot, järjestysluvut, epäsuora kysymys.

Oppikirja: Kurz und gut 4 – 6, kpl:t 8-14.

SA 6       Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat

Sisältö: Opetellaan kertomaan ja keskustelemaan omista kiinnostuksen kohteista, ihmissuhteista, tasa-arvosta. Maantuntemuskohteina Baijeri ja München.

Rakenteet: zu + infinitiivi, infinitiivirakenteet um, anstatt ja ohne, futuuri, imperatiivi, kaksoisinfinitiivi, relatiivipronominit.

Oppikirja: Kurz ind gut 4 – 6 kpl:t 15 – 21.

SA 7       Kulttuuri

Sisältö: Kurssilla tutustutaan kulttuurin eri alueisiin, esim. musiikki, elokuvat, kirjallisuus. Suullisia ja kirjallisia harjoituksia, kuullun ja luetun ymmärtämisiä. Kirjoitelma. Kerrataan tärkeimpiä rakenteita.

Oppikirja: Kurz und gut 7-8, teksti- ja työkirja, kpl:t 1-7.

 

SA 8       Yhteinen maapallomme

Sisältö: Tutustutaan Suomen ja saksankielisten maitten erityispiirteisiin. Suullisia ja kirjallisia harjoituksia, kuullun ja luetun ymmärtämisiä. Kirjoitelma. Kerrataan tärkeimpiä rakenteita.

Oppikirja: Kurz und gut 7-8, teksti- ja työkirja, kpl:t 1-7.

SA 9       Tiede ja tekniikka

Sisältö: Tutustutaan viestintään, tieteeseen ja tekniikkaan. Suullisia ja kirjallisia harjoituksia, kuullun ja luetun ymmärtämisiä. Kirjoitelma.

Oppimateriaali: Sovitaan kurssin alussa.

SA 10     Luonto ja kestävä kehitys

Sisältö: Käsitellään ihmisen suhdetta luontoon ja sen ilmiöihin ajankohtaisen materiaalin avulla. Suullisia ja kirjallisia harjoituksia, kuullun ja luetun ymmärtämisiä. Kirjoitelma.

Oppimateriaali: Sovitaan kurssin alussa.

SA 11     Puhekurssi

Sisältö: Harjoitellaan puhumista kurssien aiheista. Kerrataan ja laajennetaan sanavarastoa. Oppimateriaali: Opettajalta materiaali.

SA 12     Kertauskurssi

Sisältö: Kerrataan aikaisempien kurssien sanastoa ja rakenteita. Harjoitellaan kuullun ja luetun ymmärtämisiä sekä laaditaan erilaisia kirjallisia viestejä.

Oppimateriaali: Opettajalta materiaali.

 

Päivitetty 27.5.2013


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0