Ranska

B3-kieli on lukiossa alkava kieli. Koko oppimäärän suorittamiseen tarvitaan kuusi etenevää pakollista kurssia RA 1, RA 2, RA 3, RA 4, RA 5, ja RA 6. Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Peruskoulussa ranskan B2-kielenä aloittaneet voivat jatkaa kurssista RA 3.

RA 1       Hyvää päivää, hauska tutustua

Sisältö: Kurssilla opetellaan ääntämään ranskan kieltä, esittäytymään, tervehdyksiä, kohteliaisuusfraaseja, kysymään vointia, sopimaan tapaamisesta, tilaamaan ruokaa. Tutustutaan myös ranskalaisiin tapoihin.

Rakenteet: Artikkelit, substantiivin yksikkö ja monikko, kieltosanat, I säännöllinen verbiluokka, être, joitakin epäsäännöllisiä verbejä, lukusanat, kellonaikoja, kysymyksiä, pronomineja, genetiivi ja prepositioita.

Oppikirja: Voilà 1 (Otava), kpl:t 1-8.

RA 2       Näin asiat hoituvat

Sisältö: Tutustutaan matkailijana Pariisiin. Lipun ostaminen, nähtävyyksiä ja harrastukset, pöydän varaaminen ja ruokailu.

Rakenteet: Adjektiivin taipuminen ja paikka, II ja III verbiluokka, passé composé -muotoja, imperatiivi, refleksiiviverbit, suorat ja epäsuorat objektipronominit, partitiivi.

Oppikirja: Voilà 1 (Otava), kpl:t 9, 11-16.

RA 3       Vapaa-aika ja harrastukset

Sisältö: Harjoitellaan kertomaan vapaa-ajan harrastuksista.

Rakenteet: Kerrataan ja syvennetään aikaisemmin opittuja rakenteita, kolmimuotoiset adjektiivit, en-pronomini, maantieteellisiä nimiä, vertailu, imperfektin muodostus.

Oppikirja: Voilà 2 (Otava), kpl:t 1-6.

RA 4      Meillä ja muualla

Sisältö: Opetellaan kertomaan Suomesta ranskaksi. Tutustutaan ranskalaisiin maihin ja niiden ihmisiin.

Oppikirja: Voilà 3 (Otava).

RA 5      Ennen ja nyt

Sisältö: Tutustutaan ranskankielisten maitten menneisyyteen. Harjoitellaan ilmaisemaan ajatuksia vakavammista ajankohtaisista kysymyksistä suullisesti ja kirjallisesti. Kehitetään luetun ymmärtämistä. Oppikirja: Voilà 4 (Otava).

RA 6      Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat

Sisältö: Opetellaan kertomaan ja keskustelemaan omista kiinnostuksen kohteista ja tulevaisuudensuunnitelmista, ihmissuhteista, tasa-arvosta.

Oppikirja: Voilà 5 (Otava).

RA 7       Kulttuuri

Sisältö: Kurssilla tutustutaan ranskankieliseen kulttuuriin.

Oppikirja: Voilà 6 (Otava).

RA 8       Yhteinen maapallomme

Sisältö: Suomen ja ranskankielisten maitten erityispiirteet. Kerrataan tärkeimpiä rakenteita.

Oppikirja: Ilmoitetaan kurssin alussa.

RA 9       Tiede ja tekniikka

Sisältö: Tutustutaan viestintään, tieteeseen ja tekniikkaan ajankohtaisten tekstien avulla. Suullisia ja kirjallisia harjoituksia, kuullun ymmärtämisiä, kirjoitelmia.

Oppimateriaali: Sovitaan kurssin alussa.

RA 10    Luonto ja kestävä kehitys

Sisältö: Tarkastellaan ihmisen suhdetta luontoon ja sen ilmiöihin ajankohtaisen materiaalin avulla. Suullisia ja kirjallisia harjoituksia, kuullun ja luetun ymmärtämisiä, kirjoitelmia.

Oppimateriaali: Sovitaan kurssin alussa.

RA 11    Aloituskurssi

Sisältö: Kurssilla tutustutaan ranskan kieleen 8 tunnin ajan. Harjoitellaan ranskan kielen ääntämistä. Opetellaan tervehdyksiä, tavallisimpia kohteliaisuusfraaseja ja lukusanoja.

Oppikirja: Opettajalta materiaali.

RA 12    Puhekurssi

Sisältö: Tavoitteena on saada sujuvuutta ranskan kielen puhumiseen. Aihepiirit sisältävät aikaisempien kurssien sanastoa, jota myös laajennetaan tarvittaessa.

Oppikirja: Opettajalta materiaali.

RA 13    Kertauskurssi

Sisältö: Kerrataan aikaisempien kurssien sanastoa ja rakenteita. Tehdään kuullun ja luetun ymmärtämisen harjoituksia. Erilaisia kirjoitusharjoituksia.

Oppikirja: Opettajalta materiaali.

 

Päivitetty 27.5.2013


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0