Psykologia

Oppimäärään kuuluu viisi kurssia.

PS 1       Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus

Sisältö: Psykologian tutkimusmenetelmät, merkittävien koulukuntien ihmiskäsitykset ja vaikutus psykologiaan, psykologian antamat selitykset ihmisen käyttäytymiselle, oppimisen psykologian ja sosiaalipsykologian perusteet.

Kontrollimenetelmä: Loppukoe.

Oppikirja: Anneli Vilkko – Riihelä, Vesa Laine: Mielen maailma 1. Psykologian perustiedot. (SanomaPro).

PS 2       Ihmisen psyykkinen kehitys

Sisältö: Ihmisen elämänkaaren vaiheet. Kehityskausien tutkiminen ja kehitykseen vaikuttavat tekijät.

Kontrollimenetelmä: Loppukoe ja kirjallinen tms. kurssin alussa sovittava tehtävä.

Oppikirja: Mielen maailma 2. Kehityspsykologia. (SanomaPro).

PS 3       Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet

Sisältö: Ihminen tiedonkäsittelijänä. Kuinka ihmisen tarkkaavaisuus, havaitseminen ja muisti toimivat? Ihmisen hermoston rakenne, toiminta ja vaikutus psyykkisiin toimintoihin.

Kontrollimenetelmä: Loppukoe ja kirjallinen tms. kurssin alussa sovittava tehtävä.

Oppikirja: Mielen maailma 3. Ihminen ja tieto. (SanomaPro).

PS 4       Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta

Sisältö: Ihmisen emootioiden ja motivaation vaikutus toimintaan. Kognitiivinen toiminta päätöksenteossa ja ongelmanratkaisussa.

Kontrollimenetelmä: Loppukoe.

Oppikirja: Mielen maailma 4. Tunteet, motiivit ja taitava ajattelu. (SanomaPro).

PS 5       Persoonallisuus ja mielenterveys

Sisältö: Persoonallisuuden määrittäminen ja tutkiminen. Ihmisen mielenterveys ja mielenterveyden häiriöt.

Kontrollimenetelmä: Loppukoe ja tehtävä.

Oppikirja: Mielen maailma 5. Persoonallisuus ja mielenterveys. (SanomaPro).

 

Päivitetty 27.5.2013


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0