Matematiikka, lyhyt

Lyhyen oppimäärän pakolliset kurssit MAB 1, MAB 2, MAB 3, MAB 4, MAB 5 ja MAB 6. Jokaisen kurssin lopussa on loppukoe koko kurssin sisällöstä.

MAB 1    Lausekkeet ja yhtälöt

Sisältö: Prosenttilaskenta, funktiokäsite, ongelmasta yhtälöksi, yhtälön ratkaiseminen graafisesti ja algebrallisesti.

Oppikirja: Lyhyt Matikka 1, Lausekkeet ja yhtälöt (SanomaPro)

Suoritusjärjestys: Suoritetaan kurssitarjonnassa ensimmäisenä pakollisena kurssina.

MAB 2    Geometria

Sisältö: Yhdenmuotoisuuden, trigonometrian ja Pythagoraan lauseen käyttö käytännön ongelmien ratkaisemisessa, tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kap­paleiden laskennallinen käsittely, koordinaatiston käyttö.

Oppikirja: Lyhyt Matikka 2, Geometria (SanomaPro)

Suoritusjärjestys: Suoritetaan kurssitarjonnassa toisena pakollisena kurssina.

MAB 3    Matemaattisia malleja I

Sisältö: Reaalimaailman ilmiöiden mallintaminen käyttäen lineaarista ja ekspo­nentiaalista riippuvuutta ongelmien ratkaisemisessa, potenssiyhtälöitä, eksponentti- ja logaritmifunktio.

Oppikirja: Lyhyt Matikka 3, Matemaattisia malleja I. (SanomaPro)

Suoritusjärjestys: Kurssi edellyttää MAB 1:n suoritusta. Suoritetaan toisena opiskeluvuonna.

MAB 4    Matemaattinen analyysi

Sisältö: Tutustutaan derivaatan käsitteeseen. Derivaatan käyttö funktion muu­tosten tutkimisessa sekä suurimman ja pienimmän arvon määrittämisessä, graafiset ja numeeriset likimääräiset menetelmät.

Oppikirja: Lyhyt Matikka 4, Matemaattinen analyysi. (SanomaPro)

Suoritusjärjestys: Kurssi edellyttää MAB 1:n ja MAB 3:n suoritusta.

MAB 5     Tilastot ja todennäköisyys

Tilasto: Tilastollisen aineiston kerääminen, havainnollistaminen ja analysoin­ti, keskiarvo, keskihajonta ja korrelaatio.

Oppikirja: Lyhyt Matikka 5, Tilastot ja todennäköisyys (SanomaPro).

Todennäköisyys: Peruskäsitteet, klassinen todennäköisyys, vastatapauksen käyttö, yhdistettyjen tapausten todennäköisyys, kombinaatio-oppi, binomito­dennäköisyys.

Suoritusjärjestys: Suoritetaan kurssitarjonnassa viidentenä pakollisena kurssina.

MAB 6    Matemaattisia malleja II

Sisältö: Sovelletaan erilaisia matemaattisia tutkimusmenetelmiä. Lukujonot ja summat sekä niiden sovelluksia.

Oppikirja: Lyhyt Matikka 6, Matemaattisia malleja II (SanomaPro).

Suoritusjärjestys: Suoritetaan viimeisenä pakollisena kurssina kolmantena opiskeluvuonna.

MAB 7    Talousmatematiikka

Sisältö: Indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muut vastaavat laskelmat sekä lukujonojen ja summien käyttö talousmatematiikassa.

Oppikirja: Lyhyt Matikka 7, (SanomaPro) Talousmatematiikka.

MAB 8    Lähtötasokurssi

Sisältö: Peruskoulun matematiikan keskeisten asioiden kertausta.

Oppikirja: Oppikirja selviää kurssin alussa.

Suoritusjärjestys: Suoritetaan ensimmäisenä matematiikan kurssina.

MAB 9    Kertaava kurssi

Sisältö: Kerrataan kurssien 1 – 3 keskeiset sisällöt. Painopiste on laskuru­tiinin vahvistamisessa runsaitten laskuharjoitusten avulla.

Suoritusjärjestys: Suoritetaan kurssitarjonnassa kertaavana kurssina toisena opiskeluvuonna.

MAB 10 Kertaava kurssi

Sisältö: Kerrataan koko lyhyen matematiikan oppimäärä. Kurssia suositellaan kaikille, jotka aikovat osallistua lyhyen matematiikan kirjoituksiin.

Oppikirja: Lyhyt Matikka 9, (SanomaPro) Kertaus.

Suoritusjärjestys: Suoritetaan viimeisenä matematiikan kurssina ns. abikurs­sina kolmantena opiskeluvuonna.

 

Päivitetty 27.5.2013


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0