Maantiede

Maantieteessä yhdistyvät luonnontieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset aihepiirit. Oppimäärään kuuluu yksi pakollinen kurssi GE 1.

GE 1       Sininen planeetta

Sisältö: Maapallon luontoympäristö ja maapallolla tapahtuvat eri luonnonilmiöt. Tutustutaan Maan planetaarisuuteen sekä Maan kivikehään, ilmakehään, vesikehään, säähän ja ilmastoon sekä kasvillisuuteen.

Oppikirja: Antikainen et al. GE 1. Sininen planeetta. (SanomaPro).

Kontrollimenetelmä: Loppukoe ja kurssitehtäviä.

GE 2       Yhteinen maailma

Sisältö: Maapallon ihmisympäristö ja ihmisen toiminnan seuraukset maapallolla. Tutustutaan maapallon kulttuureihin, väestöön, luonnonvaroihin, tuotantoon, alueellisiin rakenteisiin ja kehityksen ohjailuun.

Oppikirja: Antikainen et al. GE 2. Yhteinen maailma. (SanomaPro).

Kontrollimenetelmä: Loppukoe ja kurssitehtäviä.

GE 3       Riskien maailma

Sisältö: Erilaisten riskien luokittelu, tunnistaminen ja merkitys. Tutustutaan maapallon luonnon toimintaan liittyviin riskeihin, ihmiskunnan aiheuttamiin riskeihin, ihmisen ja luonnon riippuvuussuhteesta syntyviin riskeihin ja maapallon riskialueisiin.

Oppikirja: Antikainen et al. GE 3. Riskien maailma. (SanomaPro).

Kontrollimenetelmä: Loppukoe ja kurssitehtäviä.

GE 4       Aluetutkimus

Sisältö: Kartografian perusteet, paikkatietojärjestelmät ja aluetutkimus. Tutustutaan maantieteellisen tutkimuksen tekoon eri lähdeaineistojen ja havainnollistamismenetelmien kautta. Suoritetaan pieni omatoiminen aluetutkimus vapaavalintaisesta alueesta.

Oppikirja: Antikainen et al. GE 4. Aluetutkimus. (SanomaPro).

Kontrollimenetelmä: Aluetutkimus ja loppukoe.

GE 5       Geofysiikka

Sisältö: Kurssilla tutustutaan kivi-, vesi-, ilma- ja plasmakehään sekä niiden väliseen vuorovaikutuksen geofysiikan näkökulmasta.

Oppikirja: Ahvenisto et. al. Geofysiikka. Tunne maapallosi. (SanomaPro).

Kontrollimenetelmä: Loppukoe ja kurssitehtäviä.

 

Päivitetty 27.5.2013


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0