Kemia

Oppiaineen pakollinen kurssi on KE 1.

Kemian kurssien arvioinnissa otetaan huomioon mm. loppukoe, mahdolliset työt ja työselostukset, kirjalliset ja suulliset tuotokset, tuntikuulustelut ja tuntiaktiivisuus.

KE 1       Ihmisen ja elinympäristön kemia

Sisältö: Kurssilla tutustutaan erilaisten orgaanisten yhdisteiden avulla kemian perusasioihin: sidoksiin, aineiden ominaisuuksiin, reaktioihin ja laskennallisiin menetelmiin.  Orgaanisista yhdisteryhmistä käsitellään mm. hiilivetyjä, happiyhdisteitä ja biomolekyylejä.

Oppikirja: Mooli 1, Otava, vuoden 2010 painos.

KE 2       Kemian mikromaailma

Sisältö: Aineen mikrorakenteen perusteella selvitellään, miksi tietyillä aineilla on tietynlaiset ominaisuudet.  Keskeisiä aiheita oat atomin rakenne, jaksollinen  järjestelmä, sidosten muodostuminen, molekyylien muoto ja isomeria.

Oppikirja: Mooli 2, Otava, vuoden 2010 painos.

KE 3       Reaktiot ja energia

Sisältö: Kurssilla tutustutaan erilaisiin orgaanisiin ja epäorgaanisiin reaktioihin, niiden reaktiomekanismeihin, reaktionopeuteen, energian muutoksiin ja reaktioiden laskennalliseen käsittelyyn.  Lisäksi tarkastellaan erilaisten reaktioiden merkitystä teollisuudessa ja elinympäristössämme.

Oppikirja: Mooli 3, Otava, vuoden 2010 painos.

KE 4       Metallit ja materiaalit

Sisältö: Kurssilla tutustutaan metallien ja erilaisten materiaalien valmistukseen, ominaisuuksiin, käyttöön ja ympäristövaikutuksiin. Aiheina mm. sähkökemiallinen pari, elektrolyysi, polymeerit, komposiitit ja niiden käyttösovellukset.

Oppikirja: Mooli 4, Otava, vuoden 2010 painos.

KE 5       Reaktiot ja tasapaino

Sisältö: Kurssilla tarkastellaan erilaisia luonnossa esiintyviä ja teollisuuden käyttämiä tasa-painoreaktioita.  Aiheina ovat mm. happo-emästasapaino, liukoisuustasapaino, puskuriliuokset sekä erilaisten tasapainotilojen laskennallinen käsittely.

Oppikirja: Mooli 5, Otava, vuoden 2010 painos.

KE 6       Aineiden rakenne ja reaktiot

Kurssilla käsitellään tiivistetysti joitakin kurssien KE 2- KE 5 asioita ja se on tarkoitettu niille, jotka eivät opiskele kaikkia valtakunnallisesti syventäviä kemian kursseja. Aiheina mm. jaksollinen järjestelmä, hapettuminen ja pelkistyminen, sidokset, kem. reaktiot, sähkökemia, metallit ja hapot ja emäkset.

Oppikirja: Mooli 2- Mooli 4 soveltuvin osin.
Päivitetty 27.5.2013


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0