Historia

Oppimäärään kuuluvat pakolliset kurssit: HI 1, HI 2, HI 3

Suoritusjärjestys: Suoritusjärjestys on vapaa. Suositellaan, että ensimmäisenä opiskellaan HI 1. Kaikkia syventäviä ja soveltavia kursseja ei järjestetä joka vuosi.

HI 1       Eurooppalainen ihminen

Sisältö: Eurooppalaista aate- ja kulttuurihistoriaa antiikista nykypäivään.

Oppikirja: Forum. Eurooppalainen ihminen, Otava

Kontrollimenetelmä: välikoe tai kurssilla sovittavat tehtävät, loppukoe.

HI 2       Kansainväliset suhteet

Sisältö: Kansainvälistä poliittista historiaa, painopiste 1900-luvulla.

Oppikirja: Forum. Kansainväliset suhteet, Otava

Kontrollimenetelmä: välikoe, loppukoe.

HI 3       Suomen historian käännekohtia

Sisältö: Suomen historian käänne- ja murroskohtien tarkastelua, taustojen ja historian tulkintaerojen pohdintaa. Painopiste 1800- ja 1900-luvulla.

Oppikirja: Forum. Suomen historian käännekohtia, Otava

Kontrollimenetelmä: välikoe, loppukoe.

HI 4       Ihminen, ympäristö ja kulttuuri

Valtakunnallinen syventävä kurssi (valinnainen)

Sisältö: Opastusta historian opiskeluun ja näkökulmia historiaan. Ihmisen ja ympäristön vuorovaikutus keräily- ja pyyntikulttuureista nykypäiviin; elinkeinojen, väestön ja kulttuurin muutoksia eri aikoina.

Oppikirja: Forum. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri, Otava

Kontrollimenetelmä: välikoe, loppukoe.

HI 5       Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan/Svenska tiden i Finlands historia

Valtakunnallinen syventävä kurssi, (valinnainen)

Sisältö: Suomen historiaa Ruotsin vallan aikana tarkastellaan eri näkökulmista ja osaksi ruotsinkielisen materiaalin avulla. Kurssi yhdistää luontevasti historian ja ruotsin kielen opiskelun.

Oppimateriaali: kurssilla sovittavat tekstit ja verkkomateriaalit. Arvostellun suorituksen haluavat lukevat oppikirjan Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan (esim. Edita) tai Skeden i Finlands historia från stenåldern till ryska tiden (Söderströms).

Kontrollimenetelmä: kurssin suoritusmerkinnän saa osallistumalla aktiivisesti oppitunneille ja kurssin tehtäviin. Arvosanan haluavat voivat suorittaa loppukokeen, jolloin suoritus vastaa valtakunnallista syventävää kurssia Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan.

HI 6       Kulttuurien kohtaaminen

Valtakunnallinen syventävä kurssi, (valinnainen)

Sisältö: Euroopan ulkopuolisten kulttuurien historiaa, kulttuurien vuorovaikutuksen tarkastelua.

Oppikirja: Argos. Kulttuurit kohtaavat  (SanomaPro)

Kontrollimenetelmä: kurssilla sovittavat tehtävät, loppukoe

HI 7       Historian abikurssi

Sisältö: Kurssilla valmistaudutaan historian ylioppilaskirjoituksiin. Tunneilla tehdään vanhoja ylioppilastehtäviä ja kerrataan keskeisiä kurssisisältöjä.

Oppikirja: Sovitaan kurssin alussa.

Kontrollimenetelmä: loppukoe.

 

Päivitetty 27.5.2013


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0