Filosofia

Oppimäärään kuuluu yksi pakollinen kurssi FI 1.

FI 1        Johdatus filosofiseen ajatteluun

Sisältö:  Mitä on olemassa ja mitä oleva on? Mitä voimme tietää ja mitkä ovat tietomme perusteet?  Mitä ovat hyvä ja paha, oikea ja väärä?  Millainen on hyvä yhteiskunta?  Mitä on ihminen? Tutustumista filosofian maailmaan ja ajattelutapaan.

Kontrollimenetelmä: Loppukoe ja kurssitehtävät

Oppikirja: Airaksinen Timo: Fi lukion filosofia, Otava

 

Päivitetty 27.5.2013


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0