Englanti

Englannin kielessä on 6 pakollista kurssia EN 1, EN 2, EN 3, EN 4, EN 5, EN 6. Ne suoritetaan numerojärjestyksessä. Sen lisäksi on valittavana kaikkiaan 6 kertaavaa tai syventävää kurssia, joiden suoritusjärjestys voi vaihdella. Lähtötasokurssia suositellaan kuitenkin heti opintojen alussa. Loppukoe ja numeroarviointi kursseissa 0-6, 8 ja 9, muista suoritusmerkintä.

Oppikirjana: McWhirr, Mäki et al.: Open Road 1-6, Otava.

EN 1       Minä ja muut

Sisältö: Ihmissuhteet, perhe, elämäntyylit
Kielioppi: Aikamuodot, ehtolauseet, liitekysymykset
Oppikirja: Open Road 1.

EN 2       Vapaa-aika ja harrastukset

Sisältö: Harrastukset, musiikki, urheilu, matkailu.
Kielioppi: Sanajärjestys, it-there-lauseet, persoonapronominit, passiivi.
Oppikirja: Open Road 2.

EN 3      Opiskelu ja työ

Sisältö: Opiskelu, työelämä, ura, työnhaku.
Kielioppi: Apuverbit, relatiivipronominit, adjektiivit, adverbit.
Oppikirja: Open Road 3.

EN 4      Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Sisältö: Yhteiskunta ja hyvinvointi, avioliitto, uskonto, oikeuskäsitteet.
Kielioppi: Infinitiivi ja -ing-muoto, epäsuora kerronta, sidesanat.
Oppikirja: Open Road 4.

EN 5       Kulttuuri

Sisältö: Kulttuurin/taiteen ilmiöt, elokuva, kuvataide, kirjallisuus, musiikki.
Kielioppi: Substantiivit, artikkelit, genetiivi, välimerkit.
Oppikirja: Open Road 5.

EN 6      Tiede, talous ja tekniikka

Sisältö: Tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestintä, talouselämä.
Kielioppi: Indefiniittipronominit, paljoussanat, lukusanat, ajan/paikan prepositiot, lauseenvastikkeet, etu- ja jälkiliitteet.
Oppikirja: Open Road 6.

EN 7      Luonto ja kestävä kehitys

Sisältö: Ympäristö ja luonto, kestävä kehitys, ympäristöjärjestöt ym.
Kielioppi: Kertaavaa verbioppia, prepositioita, fraasiverbejä.
Kurssi suoritetaan nettiä, englanninkielisiä lehtiä ja opettajan materiaalia hyödyntäen portfoliokurssina.

EN 8       Puhu ja ymmärrä paremmin

Sisältö: Kurssilla harjoitellaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Harjoittelu tehdään aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Kurssin aikana suoritetaan valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteenä.

Numeroarviointi: Ei itsenäistä suoritusta.

EN 9     Kertauskurssi

Sisältö: Kerrataan ja laajennetaan kurssien 1-3 sisältöjä.
Oppikirja: Open Road 1-3 ja opettajan materiaalia.

EN 10   Englannin keskustelukurssi

Sisältö: Harjoitellaan suullista kielitaitoa paritehtävien, dialogiharjoitusten, keskustelun ym. avulla.

EN 11    Laajenna sanavarastoasi

Sisältö: Laajennetaan sanastoa opettajan tekstimateriaalia, artikkeleita, videoita (ja mahdollisesti oppikirjoja) hyödyntäen. Kurssilla painottuu kirjallinen tuottaminen, joitain kieliopin piirteitä. Kurssilla kootaan projektivihko/kansio. Kansio tarkistetaan, kurssista suoritusmerkintä.

EN 12    Abikurssi

Sisältö: Kurssi valmentaa ylioppilaskirjoituksiin. Perehdytään erilaisiin yo-tehtäviin: kuullun- ja luetun ymmärtäminen, rakennetehtävät, ainekirjoitus. Opettajan materiaali. Suoritusmerkintä.

EN 13    Englannin yhteislaulukurssi

Sisältö: Ääntämisen ja sanaston harjaannuttamista englanninkielisten laulujen avulla.

EN 14    Lähtötasokurssi

Sisältö: Perussanastoa, peruskoulun kielioppia kertaavasti, futuuri, henkilön kuvailu. Kuuntelu- ja ääntämisharjoituksia.
Oppikirja: Open Road 1 (osin) ja opettajan materiaalia.

Websites/Nettisivuja

www.otava.fi    Oppimateriaalit/Lukio/Open Road/Oppilaalle
www.sanakirja.org
http://dictionary.cambridge.org
http://esl.about.com
www.edufind.com/english/grammar
http://www.radiomakela.net (harjoittele eri aksenttien kuuntelua, hae radioasema esim. maanosan mukaan)

Päivitetty 27.5.2013


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1