Biologia

Biologia tutkii toimivan eliömaailman rakennetta ja kehitystä osana ihmisen elinympäristöä. Oppimäärään kuuluu kaksi pakollista kurssia BI 1 ja BI 2.

BI 1       Eliömaailma

Sisältö: Kurssilla tutustutaan eliömaailman monimuotoiseen, evoluutioon ja elämän kehityshistoriaan sekä luonnon toimintamekanismeihin ekologian näkökulmasta.

Oppikirja: Happonen et al. BIOS 1. Eliömaailma. (SanomaPro).

Kontrollimenetelmä: Loppukoe ja kurssitehtäviä.

BI 2        Solu ja perinnöllisyys

Sisältö: Kurssilla tutustutaan solujen rakenteeseen ja toimintaan, solujen toiminnan ohjaamiseen ja lisääntymiseen, periytymisen perusteisiin sekä populaatiogenetiikkaan ja synteettiseen evoluutioteoriaan.

Oppikirja: Happonen et al. BIOS 2. Solu ja perinnöllisyys. (SanomaPro).

Kontrollimenetelmä: Loppukoe ja kurssitehtäviä.

BI 3       Ympäristöekologia

Sisältö: Kurssilla tutustutaan ekologian peruskäsitteisiin ja ekologiseen tutkimukseen, biodiversiteettiin, ekologisiin ympäristöongelmiin, Suomen luonnon ekologisiin piirteisiin ja kestävään tulevaisuuteen.

Oppikirja: Happonen et al. BIOS 3. Ympäristöekologia. (SanomaPro).

Kontrollimenetelmä: Loppukoe ja tutkimuskansiotehtäviä.

BI 4       Ihmisen biologia

Sisältö: Ihmisen elimistöjen rakenne, toiminta ja merkitys, elintoimintojen säätely, lisääntyminen ja elämänkaari sekä elimistön sopeutuminen ja puolustusjärjestelmät.

Oppikirja: Happonen et al. BIOS 4. Ihmisen biologia. (SanomaPro).

Kontrollimenetelmä: Loppukoe ja kurssitehtäviä.

BI 5       Bioteknologia

Sisältö: Solujen hienorakenne, geenien toiminta, geeniteknologia ja sen mahdollisuudet, mikrobit, kasvien ja eläinten jalostus sekä geenitekniikan etiikka ja lainsäädäntö.

Oppikirja: Happonen el al. BIOS 5. Bioteknologia. (SanomaPro).

Kontrollimenetelmä: Loppukoe ja kurssitehtäviä.

 

Päivitetty 27.5.2013


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0