Oppiaineet ja kurssit

Aikuisille annettavan koulutuksen tuntijako

Uusi opetussuunnitelma, voimassa 1.8.2016 alkaen

Kieli- ja kommunikaatio-opinnot          
Äidinkieli ja kirjallisuus 1 2 3 4 5 6
S2-kieli suomi toisena 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4
kielenä 5 6 7
A-kieli englanti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
B-kieli ruotsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Muut kielet
B3-kieli saksa 1 2 3 4 5 6 7 8
B3-kieli ranska 1 2 3 4 5 6 7 8
B3-kieli venäjä 1 2 3 4 5 6
Matematiikka
Yhteinen opintokokonaisuus

1
       
lyhyt oppimäärä   2 3 4 5 6 7 8 9 10
pitkä oppimäärä   2 3 4 5 6 7 8 9 10 14    
Tietoa matematiikan ohjelmistoista
Luonnontieteelliset opinnot **) 5  
fysiikka 1 (2)
kemia 1 (2)
biologia 1 (2) 3 4 5
maantiede 1 (2) 3 4
Humanistiyhteiskunnalliset ja katsomukselliset opinnot 6
uskonto/elämänkatsomustieto 1 2 3 4 5 6
historia 1 2 3 4
yhteiskuntaoppi 1 2 3 4
filosofia 1 2 3 4  
psykologia 1 2 3 4 5
*) Teemaopinnot

 

Huomautuksia

  • pakolliseksi aineeksi on valittava joko uskonto tai elämänkatsomustieto
  • oppiaineen pakolliset kurssit ovat lihavoidulla tekstillä
  • muut aineet ja -kurssit ovat valinnaisia kursseja
  • *) Teemaopinnot eheyttävät opetusta ja vahvistavat opiskelijoiden yksittäisiä
    oppiaineita laajempien kokonaisuuksien hallintaa ja lisäävät oppiaineiden välistä
    yhteistyötä
  • **) Luonnontieteellisiä oppiaineita (fy, ke, bi, ge) on pakollisena suoritettava yht. 5 krs: kustakin aineesta ensimmäinen ja yhdestä aineesta toinen kurssi
  • aikuislukion päättötodistuksen saamiseksi on opiskeltava vähintään 44 kurssia

 

Kurssien sisällöt

Opinto-opas 2020-2021 (lukion kurssien sisällöt, s. 11 alkaen).

Opinto-opas 2020-2021

 

Tieto-ja viestintätekniikka lukio-opinnoissa

Tietoa laitteista, ohjelmistoista, Abitti-koejärjestelmästä ja yo-tutkinnon sähköistymisestä.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 7 Kyllä 2 Ei 7