Aineopintoja maun mukaan

Monia kursseja, eri tasoja

Aikuislukion kielivalikoimassa on englantia, ruotsia sekä suomea maahanmuuttajille. Opiskelun voi aloittaa alkeista tai sopivasta tasosta. Kaikkia muitakin oppiaineita sekä yksittäisiä kursseja voi tulla opiskelemaan aineopiskelijana.

Täydentäviä kursseja

Jo suoritettua ylioppilastutkintoa voi täydentää ja arvosanoja parantaa esimerkiksi laajassa matematiikassa, fysiikassa tai ylimääräisissä kielissä.  Aineopiskelijakin saa suoritetuista kursseista arvosanan ja todistuksen.

Aineopintoja voi suorittaa ilta- – ja etäopiskeluna.

Aineopiskelijamaksu on 70,00 € lukuvuodessa. Maksu kattaa koko lukuvuoden ja sillä voi opiskella niin montaa ainetta kuin haluaa. Maksu peritään kotiin lähetettävällä laskulla.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0