Aineopintoja maun mukaan

Monia kursseja, eri tasoja

Aikuislukion kielivalikoimassa on englantia, ruotsia, saksaa, ranskaa ja venäjää sekä suomea maahanmuuttajille. Opiskelun voi aloittaa alkeista tai sopivasta tasosta. Kaikkia muitakin oppiaineita sekä yksittäisiä kursseja voi tulla opiskelemaan aineopiskelijana.

Täydentäviä kursseja

Jo suoritettua ylioppilastutkintoa voi täydentää ja arvosanoja parantaa esimerkiksi laajassa matematiikassa, fysiikassa tai ylimääräisissä kielissä.  Aineopiskelijakin saa suoritetuista kursseista arvosanan ja todistuksen.

Aineopintoja voi suorittaa ilta- – ja etäopiskeluna.

Lukuvuoden kurssitarjonta.

Aineopiskelijalta, joka lukee yhtä tai kahta oppiainetta, peritään opintomaksu 70 €.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0