Opiskelu aikuislukiossa

Koulussamme voi opiskella iltaisin joko varsinaisena opiskelijana tai aineopiskelijana. Varsinainen opiskelija tähtää lukion tai peruskoulun oppimäärän suorittamiseen. Varsinaisena opiskelijana opiskelu on maksutonta.

Mitä tahansa oppiainetta voi tulla opiskelemaan tähtäämättä tutkintoon. Aineopiskelijamaksu on 70,00 € lukuvuodessa. Maksu kattaa koko lukuvuoden ja sillä voi opiskella niin montaa ainetta kuin haluaa. Maksu peritään kotiin lähetettävällä laskulla.

Lukio ja ylioppilastutkinto
– opiskele lukion oppimäärä kokonaan tai osittain ja suorita ylioppilastutkinto.

Kieltenopiskelijat
– opiskele englantia, ruotsia, saksaa, ranskaa, venäjää, suomea maahanmuuttajille…

Preppaajat
– kertaa oppimaasi, korota arvosanojasi


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 0 Kyllä 3 Ei 0