Koulukäsitteitä maahanmuuttajille

Oppitunti

Oppitunti on 40 minuuttia. Tavallisesti oppitunti on kaksoistunti eli 40 + 40 minuuttia.

Kurssi

Kurssi on 28 oppituntia.

Lukujärjestys

Lukujärjestyksessä lukee, milloin oppitunnit ovat.

Lukuvuosi

Koulun vuosi (syksystä kevääseen).

Jakso

Lukuvuodessa on viisi jaksoa. Jokaisessa jaksossa on oma lukujärjestys.

Kurssiarvosana

Kurssin numeroarvostelu (4 – 10). Kurssiarvosanaan voi vaikuttaa loppukoe, välikoe ja kurssiosallistuminen.

Arvosana
10 on erinomainen
9 on kiitettävä
8 on hyvä
7 on tyydyttävä
6 on kohtalainen
5 on välttävä
———————
4 on hylätty

Muita arvosanoja ovat

S suoritettu
H hylätty
K keskeytynyt
P puuttuva suoritus

Loppukoe

Testi eli koe kurssin lopussa. Loppukoe vaikuttaa kurssiarvosanaan.

Välikoe

Testi eli koe kurssin aikana. Välikoe vaikuttaa kurssiarvosanaan.

Todistukset

Opiskelutodistus kertoo, että opiskelee aikuislukiossa. Tämän todistuksen saa, kun aloittaa koulun.

Kurssisuoritukset kertovat, mitkä kurssit on siihen mennessä tehnyt.
Nämä todistukset voi pyytää, jos täytyy näyttää ne TE-toimistolle, Kelaan, työnantajalle tai toiselle koululle.

Erotodistus
Tämän todistuksen voi pyytää, jos lopettaa jostain syystä koulun kesken.

Päättötodistus
Todistus, jonka saa, kun on suorittanut koko peruskoulun tai lukion. Todistuksessa on arvosana eli numero jokaisesta oppiaineesta.

Ryhmänohjaaja

Opettaja, joka auttaa opiskelijaa koulu- ja kurssiasioissa.

Tukiopetus

Lisäopetus, jota voi pyytää opettajalta, jos on ollut sairas tai tarvitsee muusta syystä lisää opetusta.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0