Päivähoidon järjestäminen yksityisen hoidon tuella ja kuntalisän maksaminen

Kun perhe valitsee lapselleen yksityisen päivähoidon, on perheellä mahdollisuus hakea Kelan maksamaa yksityisen hoidon tukea sekä Riihimäen kaupungin maksamaa yksityisen hoidon kuntalisää. Lisätietoa yksityisen hoidon tuen ehdoista ja hakemisesta löytyy Kelan verkkosivuilta.

Yksityisen hoidon kuntalisä

Yksityisen hoidon kuntalisä maksetaan, kun päivähoitoa tarvitsevaa lasta hoitaa yksityinen palvelun tuottaja (hoitaja kotona, yksityinen perhepäivähoitaja tai yksityinen päiväkoti) ja Kela on tehnyt myönteisen päätöksen lakisääteisestä yksityisen hoidon tuesta.

Kuntalisän suuruus 

Kelan kautta hoidon tuottajalle maksetaan seuraavat yksityisen hoidon kuntalisät:

 1. Lapsella on oikeus yli 20 tunnin varhaiskasvatukseen
  – 200 €/kk/lapsi yksityisessä ryhmäperhepäivähoidossa, perhepäivähoidossa tai lapsella on hoitaja kotona
  – 320 €/kk/ yli 3-v. lapsi ja 420 €/kk/ alle 3-v. lapsi yksityisessä päiväkodissa
  – 429,81€/kk/ esiopetusikäinen lapsi yksityisessä päiväkodissa
 2. Lapsella on oikeus enintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen
  – 309,81€/kk/lapsi yksityisessä ryhmäperhepäivähoidossa tai perhepäivähoidossa
  – 429,81€/kk yli 3-v. lapsi ja 529,81€/kk alle 3-v. lapsi yksityisessä päiväkodissa

 

Lisätietoja:
päivähoidon ohjaajat
019 758 4274
019 758 4273

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 3 Kyllä 0 Ei 3