Varhaiskasvatuksen tietosuoja-asiat

Riihimäen kaupungin varhaiskasvatuksen tietosuojatiedote

Varhaiskasvatuksen kansallinen tietovaranto Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja lasten huoltajien tietoja

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten ja lasten huoltajien tiedot Vardaan. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan. Lasten tiedot on siirretty Vardaan keväästä 2019 alkaen. Huoltajien tietojen siirto alkaa syksyllä 2019 ja on sen jälkeen jatkuvaa.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda – Tietoa Vardasta

Data warehouse for early childhood education and care – Information about Varda (EN)

Varda tietovarannon tietosuojan informointiasiakirja – Riihimäen asiakkaat

Riihimäen kaupungin varhaiskasvatuksen tietosuojatiedote


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0