Varhaiskasvatuksen tietosuoja-asiat

Riihimäen kaupungin varhaiskasvatuksen tietosuojatiedote

Varhaiskasvatuksen kansallinen tietovaranto Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja lasten huoltajien tietoja

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjistä ja toimipaikoista sekä lasten, huoltajien ja henkilöstön tiedot Vardaan. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Lasten tiedot on siirretty Vardaan keväästä 2019 alkaen ja huoltajien tiedot syksystä 2019 alkaen. Henkilöstön tiedot siirretään Vardaan viimeistään helmikuussa 2021.

Varda tietovarannon informointiasiakirja – Riihimäen asiakkaat ja henkilökunta

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda – Tietoa Vardasta työntekijöille

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda – Tietoa Vardasta – Varda information


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0