Varhaiskasvatuksen supistettu toiminta loma- ja kesäaikoina

Varhaiskasvatuksen toiminta supistuu vuosittain noin kahdeksan viikon aikana. Supistetun toiminnan aikana hoitopaikka tarjotaan avoinna olevista yksiköistä. Tällöin varhaiskasvatuksen toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti niille lapsille, jotka osallistuvat toimintaan huoltajien työstä tai opiskelusta johtuvasta syystä. Esiopetusta, perusopetuksen iltapäivätoimintaa ja avointa varhaiskasvatusta tarjotaan vain koulun toimintapäivinä (ei lauantaisin).

Koulujen tiloissa toteutuva esiopetusikäisten täydentävä varhaiskasvatus supistuu kaikkina perusopetuksen loma-aikoina.

Supistettu toiminta ajalla 4.6.2021 – 4.6.2022

Toimintakaudella 2021-2022 varhaiskasvatuksen supistetun toiminnan aika seuraa pääsääntöisesti koulun loma-aikoja kuitenkin niin, että kesäajan toiminta supistuu laajimmin ajalla 28.6. – 30.7.2021.

Muut supistetun toiminnan ajat ovat:

syysloma 18. – 24.10.2021

joululoma 23.12.2021 – 9.1.2022

talviloma 21. – 27.2.2022

Perhepäivähoito

Hoitajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa ei ole supistetun toiminnan aikaa. Jos hoitajan loma tai muu työvapaa sijoittuu varhaiskasvatuksen supistetun toiminnan aikaan, tarjotaan lapsille varhaiskasvatuspaikka joko toisen perhepäivähoitajan ryhmästä, mikäli ryhmässä on tilaa, tai vaihtoehtoisesti avoinna olevasta varhaiskasvatuksen yksiköstä.

Päiväkodit, esiopetus, avoin varhaiskasvatus ja perusopetuksen iltapäivätoiminta

Maksutonta esiopetusta eikä perusopetuksen iltapäivätoimintaa ei tarjota koulujen loma-aikoina eikä koulujen mahdollisina lauantaityöpäivinä. Kerhot ja avoin päiväkoti ovat suljettuina kaikkina koulujen loma-aikoina.

Piikinmäen vuoropäiväkoti sulkeutuu 25.6.2021 klo 15.00 ja toiminta alkaa jälleen 27.6.2021 klo 5.00. Samoin päiväkoti sulkeutuu 24.12.2021 klo 15.00 ja toiminta alkaa jälleen 27.12.2021 klo 5.00. Muuten päiväkoti on avoinna ympärivuorokautisesti myös supistetun toiminnan aikana.

Päiväkotien, esiopetusikäisten lasten täydentävän varhaiskasvatuksen ja 1. ja 2. luokan oppilaiden kesähoidon osalta yksiköiden esimiehet suunnittelevat supistetun toiminnan alueellisesti yhteistyössä.

Ajalla 28.6. – 30.7.2021, syyslomalla, joululomalla ja talvilomalla kullakin alueella on avoinna yksi päiväkoti, joka toimii lasten varhaiskasvatustarpeen edellyttämässä laajuudessa ja tarjoaa varhaiskasvatuspaikan myös sitä tarvitseville esiopetusikäisille lapsille. Lisäksi avoinna on Piikinmäen vuoropäiväkoti

Ajalla 7. – 24.6.2021 varhaiskasvatusta tarvitseville esiopetusikäisille lapsille ja kesätoimintaa tarvitseville 1. ja 2. luokan oppilaille tarjotaan toiminta alueellisesti. 2.8.2021 alkaen varhaiskasvatusta tarvitseville esiopetusikäisille lapsille tarjotaan hakemuksiin perustuen varhaiskasvatuspaikka. Syksyllä 2021 tarjotaan 1. tai 2. luokan aloittaville hakemuksiin perustuen kesätoimintapaikka ajalla 2. – 9.8.2021.

Supistetun ajan toiminta järjestetään päiväkodissa tai sellaisissa koulun tiloissa, joissa on ruokahuollon palvelut kyseisenä aikana. Syksyllä 2021 esiopetuksessa aloittavat lapset kirjataan 1.8. alkaen tulevan esiopetusryhmän päiväkirjalle ja lapset siirtyvät viimeistään 11.8.2021 alkaen esiopetuspäätöksen mukaisiin esiopetuspaikkoihin.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 1 Kyllä 2 Ei 1