Varhaiskasvatuksen supistettu toiminta loma- ja kesäaikoina

Varhaiskasvatuksen toiminta supistuu vuosittain noin kahdeksan viikon aikana. Supistetun toiminnan aikana hoitopaikka tarjotaan avoinna olevista yksiköistä. Tällöin varhaiskasvatuksen toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti niille lapsille, jotka osallistuvat toimintaan huoltajien työstä tai opiskelusta johtuvasta syystä. Esiopetusta, perusopetuksen iltapäivätoimintaa ja avointa varhaiskasvatusta tarjotaan vain koulun toimintapäivinä (ei lauantaisin).

Koulujen tiloissa toteutuva esiopetusikäisten täydentävä varhaiskasvatus supistuu kaikkina perusopetuksen loma-aikoina.

Supistettu toiminta ajalla 1.6.2019 – 31.5.2020

Toimintakaudella 2019-2020 varhaiskasvatuksen supistetun toiminnan aika seuraa pääsääntöisesti koulun loma-aikoja kuitenkin niin, että kesäajan toiminta supistuu laajimmin ajalla 1.7. – 4.8.2019.

Muut supistetun toiminnan ajat ovat:

syysloma 14.-20.10.2019

joululoma 22.12.2019 – 1.1.2020

talviloma 17.-23.2.2020

Perhepäivähoito

Hoitajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa ei ole supistetun toiminnan aikaa. Jos hoitajan loma tai muu työvapaa sijoittuu varhaiskasvatuksen supistetun toiminnan aikaan, tarjotaan lapsille varhaiskasvatuspaikka joko toisen perhepäivähoitajan ryhmästä, mikäli ryhmässä on tilaa, tai vaihtoehtoisesti avoinna olevasta varhaiskasvatuksen yksiköstä.

Päiväkodit, esiopetus, avoin varhaiskasvatus ja perusopetuksen iltapäivätoiminta

Maksutonta esiopetusta eikä perusopetuksen iltapäivätoimintaa ei tarjota koulujen loma-aikoina eikä koulujen mahdollisina lauantaityöpäivinä. Kerhot ja avoin päiväkoti ovat suljettuina kaikkina koulujen loma-aikoina.

Piikinmäen vuoropäiväkoti sulkeutuu 21.6.2019 kello 15.00 ja toiminta alkaa jälleen 24.6.2019 kello 5.00. Samoin päiväkoti sulkeutuu 24.12.2019 kello 15.00 ja toiminta alkaa jälleen 27.12.2019 kello 5.00. Muuten päiväkoti on avoinna ympärivuorokautisesti myös supistetun toiminnan aikana.

Päiväkotien, esiopetusikäisten lasten täydentävän varhaiskasvatuksen ja 1. ja 2. luokan oppilaiden kesähoidon osalta yksiköiden esimiehet suunnittelevat supistetun toiminnan alueellisesti yhteistyössä.

Ajalla 1.7. – 4.8.2019, syyslomalla, joululomalla ja talvilomalla kullakin alueella on avoinna yksi päiväkoti, joka toimii lasten varhaiskasvatustarpeen edellyttämässä laajuudessa ja tarjoaa varhaiskasvatuspaikan myös sitä tarvitseville esiopetusikäisille lapsille. Lisäksi avoinna on Piikinmäen vuoropäiväkoti

Ajalla 3. – 28.6.2019 varhaiskasvatusta tarvitseville esiopetusikäisille lapsille ja kesätoimintaa tarvitseville 1. ja 2. luokan oppilaille tarjotaan toiminta alueellisesti. Ajalla 1.- 12.8.2019 varhaiskasvatusta tarvitseville esiopetusikäisille lapsille tarjotaan hakemuksiin perustuen hoitopaikka. Syksyllä 2019 tarjotaan 1. tai 2. luokan aloittaville hakemuksiin perustuen kesätoimintapaikka ajalla 5. – 9.8.2019.

Supistetun ajan toiminta järjestetään päiväkodissa tai sellaisissa koulun tiloissa, joissa on ruokahuollon palvelut kyseisenä aikana. Syksyllä 2019 esiopetuksessa aloittavat lapset kirjataan 1.8. alkaen tulevan esiopetusryhmän päiväkirjalle ja lapset siirtyvät 13.8.2019 alkaen esiopetuspäätöksen mukaisiin esiopetuspaikkoihin.

 

Supistettu toiminta ajalla 1.6.2020 – 31.5.2021

Toimintakaudella 2020- 2021 varhaiskasvatuksen supistetun toiminnan aika seuraa pääsääntöisesti koulun loma-aikoja kuitenkin niin, että kesäajan toiminta supistuu laajimmin ajalla 29.6. – 31.7.2020.

Muut supistetun toiminnan ajat ovat:
syysloma 12. – 18.10.2020
joululoma 20.12.2020- 6.1.2021
talviloma 22. – 28.2.2021

Perhepäivähoito

Hoitajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa ei ole supistetun toiminnan aikaa. Jos hoitajan loma tai muu työvapaa sijoittuu varhais-kasvatuksen supistetun toiminnan aikaan, tarjotaan lapsille varhaiskas-vatuspaikka joko toisen perhepäivähoitajan ryhmästä, mikäli ryhmässä on tilaa, tai vaihtoehtoisesti avoinna olevasta varhaiskasvatuksen yksiköstä.

Päiväkodit, esiopetus, avoin varhaiskasvatus ja perusopetuksen iltapäivätoiminta

Maksutonta esiopetusta ei tarjota koulujen loma-aikoina eikä koulujen mahdollisina lauantaityöpäivinä. Myöskään perusopetuksen iltapäivä-toimintaa ei tarjota koulujen loma-aikoina eikä koulujen mahdollisina lauantaityöpäivinä. Kerhot ja avoin päiväkoti ovat suljettuina kaikkina koulujen loma-aikoina.

Piikinmäen vuoropäiväkoti sulkeutuu 19.6.2020 kello 15.00 ja toiminta alkaa jälleen 21.6.2020 kello 5.00. Samoin päiväkoti sulkeutuu 24.12.2020 kello 15.00 ja toiminta alkaa jälleen 27.12.2020 kello 5.00. Muuten päiväkoti on avoinna ympärivuorokautisesti myös supistetun toiminnan aikana.

Päiväkotien, esiopetusikäisten lasten täydentävän varhaiskasvatuksen ja 1. ja 2. luokan oppilaiden kesähoidon osalta yksiköiden esimiehet suunnittelevat supistetun toiminnan alueellisesti yhteistyössä.

Ajalla 29.6. – 31.7.2020, syyslomalla, joululomalla ja talvilomalla kullakin alueella on avoinna yksi päiväkoti, joka toimii lasten varhaiskasvatustarpeen edellyttämässä laajuudessa ja tarjoaa varhaiskasvatuspaikan myös sitä tarvitseville esiopetusikäisille lapsille. Lisäksi avoinna on Piikinmäen vuoropäiväkoti.

Ajalla 1.6 – 28.6.2020 varhaiskasvatusta tarvitseville esiopetusikäisille lapsille ja kesätoimintaa tarvitseville 1. ja 2. luokan oppilaille tarjotaan toiminta alueellisesti. 3.8.2020 alkaen varhaiskasvatusta tarvitseville esiopetuksen aloittaville lapsille tarjotaan hakemuksiin perustuen varhaiskasvatuspaikka.  Syksyllä 2020 1. tai 2. luokan aloittaville tarjotaan hakemuksiin perustuen kesätoimintapaikka ajalla 3. – 7.8.2020

Supistetun ajan toiminta järjestetään päiväkodissa tai sellaisissa koulun tiloissa, joissa on ruokahuollon palvelut kyseisenä aikana. Syksyllä 2020 esiopetuksessa aloittavat lapset kirjataan 1.8. alkaen tulevan esi-opetusryhmän päiväkirjalle ja lapset siirtyvät viimeistään 11.8.2020 alkaen esiopetuspäätöksen mukaisiin esiopetuspaikkoihin.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1