Tutkitaan ja tuetaan tunteita -hanke

Hankkeen tavoitteet

  1. Eri ikäisten lasten itsesäätely- ja tunnetaitojen tukeminen ja opettaminen varhaiskasvatuksen piirissä monin eri tavoin. Tunteiden havaitseminen, nimeäminen ja hyväksyminen on kaikille lapsille merkityksellistä. Osalle lapsista tämä on helppoa, mutta ryhmässä on myös lapsia, joiden on haasteellista nimetä omia tunteitaan tai hallita tunneimpulsseja. Tunteet ovat merkityksellinen osa oppimista ja niillä on suuri merkitys, ilolla opittu jää mieleen pysyvästi.
  2. Aistiyli-/aliherkkien lasten tukeminen tunnetilojen hallinnassa. Aistiärsykkeet herättävät erilaisia tunnetiloja. Aistiyliherkille lapsille on tavoitteena vähentää ärsykkeiden määrää erilaisilla välineillä, järjestelyillä tai muutoksilla. Aistialiherkkien lasten osalta tavoitteena on aistikokemusten ja -ärsytysten kasvattaminen erilaisilla välineillä, järjestelyillä tai muutoksilla. Näiden kahden tavoitteen yhteensovittaminen lapsiryhmässä.
  3. Kasvattajat tulevat tietoisiksi oman toimintansa ja omien tunteidensa vaikutuksista. Kasvattajilla on suuri merkitys varhaiskasvatuksen yksiköiden ja ryhmien tunneilmaston muodostumiseen, joskus kasvattaja voi olla ryhmässä se, joka toimii haastavasti.
  4. Luodaan varhaiskasvatukseen ”Tunnetuutori” -malli

 

Lisätietoja:

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

Pia Lahtelin
hanketyöntekijä
040 485 4492
Eteläinen Asemakatu 4 A, PL 125, 11101 Riihimäki

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0