Toiminnan periaatteet

Peltosaaren päiväkodeissa toimimme paljon pienryhmissä, jolloin pystymme paremmin huomiomaan lapsen yksilöllisyyden. Pienessä ryhmässä myös lapsen ja aikuisen vuorovaikutus lisääntyy.

Monet tutkimukset osoittavat, että henkilökunnan ja lasten välinen kanssakäyminen on laadukkaan varhaiskasvatuksen tärkein kriteeri. Ei ole yhdentekevää, millaista vuorovaikutus on. Tavoiteltavaa on lämmin vuorovaikutus, lapsen arvostaminen yksilönä, myönteisen tuen antaminen ja herkkyys lapsen reaktioille. Pienempi ryhmä antaa tähän mahdollisuuden.

Pienryhmätoiminta ja leikki

Pienryhmätoiminnan lisäksi leikki on mielestämme tärkeää. Leikkiessään lapsi oppii monia elämän kannalta merkityksellisiä asioita, mm. sosiaalisia taitoja. Leikkitaitojen ja pitkäkestoisen leikin edistäminen on eräs tavoitteistamme. Vaikka leikki on lapselle ominainen tapa toimia, lapsi saattaa tarvita leikeissä aikuisen apua unohtamatta sitä, että lapsesta on mukavaa, kun aikuinen on mukana leikissä.

Toimintamme perustuu lapsilähtöisyyteen ja aikuisjohtoisuuteen – toiminta lähtee lapsen tarpeista ja kiinnostuksen kohteista, aikuisen tehtävä on johtaa toimintaa eli tarjota mahdollisuuksia, ohjata, opastaa, rikastaa, asettaa rajoja sekä olla turvallisena sylinä.

Monikulttuurisuus

Peltosaaren päiväkotien erityspiirteenä on monikulttuurisuus, joten kieli ja kommunikaatio ovat painotettuna päivittäisessä toiminnassamme. Käytämme kuvia päiväjärjestyksen selkeyttämiseksi. Kuvien lisäksi käytämme tarvittaessa tukiviittomia kommunikoinnin ja kielen oppimisen tukena. Lapsille, joilla on suomi toisena kielenä, tehdään S2-suunnitelma, jossa määritellään, miten suomenkielen oppimista aiotaan edistää.

Yhdessä liikkuminen

Liikumme lasten kanssa aktiivisesti lähiympäristössämme. Urheilukenttä, jäähalli, lähimetsät, lampi ja kosteikkopuisto ovat kävelymatkan päässä päiväkodeistamme. Kaupungin palvelutkin ovat meitä lähellä, mm. kirjasto, teatteri, keskuskirkko ja museot.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0