Toiminta-ajatus

Laadukasta varhaiskasvatusta vuorokauden ajasta riippumatta!

Haluamme tarjota lapselle laadukasta varhaiskasvatusta, jotta hänellä olisi mahdollisimman hyvät kasvun, kehittymisen ja oppimisen edellytykset. Kaikilla lapsilla on oikeus mukavaan päiväkotipäivään vuorokauden ajasta riippumatta. Tavoitteenamme on hyvinvoiva lapsi.

Kasvatuskumppanuus, keskustelua ja yhdessäoloa!

Teemme varhaiskasvatuksessa yhteistyötä vanhempien kanssa ja juuri vanhemmat ovat omien lastensa parhaita asiantuntijoita. Kasvatuskumppanuudessa toimimme yhdessä lapsen parhaaksi.  Tässä yhteistyössä korostuu molemminpuolinen joustavuus, välittäminen ja tasavertainen kohtaaminen.

Toimintaamme ohjaavat Riihimäen kaupungin ja varhaiskasvatuksen arvot, jotka ovat turvallisuus, inhimillisyys, ihmisyys, lapsilähtöisyys ja elinikäinen oppiminen.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 9 Kyllä 0 Ei 9