Toiminta-ajatus

Päiväkoti Saturnuksen erityispiirteenä on monikulttuurisuus, joten kieli ja kommunikaatio painottuvat päivittäisessä toiminnassamme. Käytämme kuvia muun muassa päiväjärjestyksen selkeyttämiseksi, sekä leikissä ja toiminnassa puhutun kielen tukena. Kuvien lisäksi käytämme tarvittaessa tukiviittomia kielen ja kommunikoinnin oppimisen tukena. Kaikille lapsille tehdään oma yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelmansa, jossa määritellään yksilölliset tarpeet ja tavoitteet toiminnalle sekä kielen oppimisen edistämiseksi.

Päiväkoti Saturnuksessa toimimme paljon pienryhmissä, jolloin pystymme huomioimaan lapsen yksilöllisyyden paremmin. Pienessä ryhmässä myös lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutus lisääntyy. Tavoiteltavaa on lämmin vuorovaikutus, lapsen arvostaminen yksilönä, myönteisen tuen antaminen ja herkkyys lapsen reaktioille. Pienempi ryhmä antaa tähän mahdollisuuden.

Pienryhmätoiminnan lisäksi leikki on mielestämme tärkeää. Leikkiessään lapsi oppii monia elämän kannalta merkityksellisiä asioita, kuten sosiaalisia taitoja. Leikkitaitojen ja pitkäkestoisen leikin edistäminen on yksi tavoitteistamme. Vaikka leikki on lapselle ominainen tapa toimia, lapsi saattaa tarvita leikeissä aikuisen apua, unohtamatta sitä, että lapsesta on mukavaa, kun aikuinen on mukana leikissä.

Toimintamme perustuu lapsilähtöisyyteen ja aikuisjohtoisuuteen – toiminta lähtee lapsen tarpeista ja kiinnostuksen kohteista ja aloitteista, aikuisen tehtävä on ohjata toimintaa eli tarjota mahdollisuuksia, ohjata, opastaa, rikastaa, asettaa rajoja sekä olla turvana.

Liikumme lasten kanssa myös aktiivisesti lähiympäristössämme. Urheilukenttä, jäähalli, lähimetsät, lampi ja kosteikkopuisto ovat kävelymatkan päässä päiväkodistamme. Kaupungin palvelutkin, kuten kirjasto, teatteri, keskuskirkko ja museot ovat meitä lähellä.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1