Toiminta-ajatus

Kontiontien päiväkodissa tarjotaan kunnallista päivähoitoa ja esiopetusta sillä periaatteella, että jokaisella on oikeus tulla hyväksytyksi ja saada onnistumisen kokemuksia.

Ajattelemme niin, että hyvä itsetunto rakentuu rakastetuksi ja hyväksytyksi tulemisen tunteelle sekä positiivisille kokemuksille. Uskomme, että siellä missä on rakkautta ja lämpöä, syntyy hyvinvointia.

Meidän päiväkodissa jokaisella lapsella on sylioikeus ja toivomme, että he käyttävät sitä. Pyrimme siihen, että aikuinen on aidosti läsnä ja lapsen saatavilla.

Lapset oppivat ymmärtämään sen, että meillä vallitsee kaksisuuntainen todellisuus. ”Se, mitä minulle saa tehdä, minä saan tehdä myös muille ja se, mitä minä en saa tehdä, sitä ei muutkaan saa tehdä minulle. Aikuinen pitää huolta, että minulle ei saa kukaan tehdä mitään pahaa.” Tämä luo perustaa turvallisuuden ja luottavaisuuden tunteen kehittymiselle.

Haaste meille ja vanhemmille

Kasvatuskumppanuus on kaiken pohjalla. Pyrimme tiedottamisen sijaan vuoropuheluun. Lapsi on vanhempien kallein aarre ja me tahdomme hoitaa oman osuutemme sen mukaisesti!


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 4 Ei 0 Kyllä 4 Ei 0