Toiminta-ajatus

Eväitä elämään

Jokainen lapsi on hyvä ja ainutlaatuinen omine tarpeineen, vahvuuksineen, heikkouksineen ja kasvunpaikkoineen. Jokainen päiväkotimme aikuinen on turvalliset ja johdonmukaiset rajat asettava kasvattaja, kukin omalla persoonallisella tavallaan.

Kasvatamme toinen toisiamme!

Leikkiessään lapsi tutkii ympäristöään. Leikille on oltava aikaa ja tilaa. Aikuisen näkökulmasta vähäpätöinen seikka voi olla lapselle suuri ihmetyksen lähde ja oppimisen alku. Yhteen ongelmaan voi myös löytyä useampi vastaus.

Monipuolinen, kaikkia aistikanavia hyödyntävä toiminta antaa kaikille lapsille mahdollisuuden tutkia ja oppia.

Kiire ja suuri ihmiskontaktien määrä on lapselle stressitekijä. Toiminta pienryhmissä mahdollistaa todellisen vuorovaikutuksen toisten lasten ja aikuisten kanssa. Häiriötekijät vähenevät ja me aikuiset ehdimme paremmin kuunnella, havaita, auttaa ja ihan vain olla saatavilla. Pienessä ryhmässä sosiaalisten taitojen harjoitteleminen ei käy lapselle ylivoimaiseksi.

Luonto on ehtymätön elämysten lähde ja seikkailujen sija. Luonto- ja ympäristökasvatus alkaa pienillä päiväkodin turvallisesta pihapiiristä. Elämyksellisen luontosuhteen syntyminen on luonnonsuojelun ja kestävän kehityksen alku!


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0