Erityisteemana leikki

Kuva: nukkeleikkiPäiväkotimme erityisteemaksi on valittu leikki. Henkilökunta on perehtynyt leikkiin kouluttautumalla ja päivittää tietojaan jatkuvasti toiminnan edetessä.

Tarkoituksena on luoda leikille mahdollisimman paljon tilaa ja aikaa kaikissa lapsiryhmissä.

Pienryhmätoiminta ja kuvat

Päiväkodissamme lapsiryhmissä toimitaan pienryhmissä. Meillä pienryhmätoimintaan kytkeytyy myös kuvien käyttö, joiden avulla autetaan lapsia hahmottamaan ja seuraamaan päivän kulkua ja tapahtumia. Pienryhmätoimintaa kehitetään jatkuvasti eteenpäin.

Osallisuus

Henkilökunta on kouluttautunut myös osallisuuden teeman ympärillä. Koulutus on ollut käytännönläheistä ja tavoitteena on kehittää toimintaamme niin, että lasten ja vanhempien osallisuus päiväkotimme arkeen voisi lisääntyä entisestään.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 0 Kyllä 3 Ei 0